Vyhledávání Menu

Kardinál Duka vyjádřil svou úctu českým vojákům

V pondělí 16. prosince 2013 se v prostorách pražského Arcibiskupského paláce setkal pražský arcibiskup a předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka OP s nejvyššími představiteli Ozbrojených sil České republiky.

Ministr obrany Vlastimil Picek, jeho první náměstek Daniel Koštoval, zástupci Velení AČR v čele s náčelníkem Generálního štábu AČR generálporučíkem Petrem Pavlem, představitelé Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže, Vojenské policie a Vojenského zpravodajství přijali pozvání kardinála Duky již tradičně v předvánoční čas a zároveň v jubilejním roce Duchovní služby AČR.

„Letos Duchovní služba AČR oslavila 15 let své existence a za poslední léta se v této oblasti podařil obrovský kus práce,“ připomněl při setkání ministr obrany Vlastimil Picek a poděkoval kardinálu Dukovi za péči a přízeň, kterou dlouhodobě věnuje Armádě České republiky.

„Naše setkání je nejen z mé strany, ale vzhledem k přítomnosti vojenských kaplanů i ze strany ostatních církví, určitým poděkováním a výrazem úcty, kterou chováme vůči vám vojákům, kteří aktivně sloužíte v armádě, ale také vůči vašim ženám, dětem a rodinám, protože je to služba, do které je vtaženo celé vaše rodinné prostředí,“ ocenil kardinál Duka vojenské profesionály a také důležitost podpory jejich rodin. V následné promluvě k vojákům vyzdvihl význam vojenské služby v historii společnosti.

Na jeho slova navázal první náměstek ministra obrany Daniel Koštoval, který podtrhl důležitost lidské solidarity, přátelství, míru a klidu ve společnosti a v této souvislosti zdůraznil i roli armády v zahraničních operacích. „ Jsem přesvědčen, že je správné, aby česká armáda byla přítomna na řadě míst mimo Českou republiku, kde je v sázce mír a základní lidské hodnoty právě proto, aby nebyl ohrožen klid v samotné České republice,“ konstatoval Daniel Koštoval a  připomněl význam návratu Duchovní služby do AČR po roce 1989 a její současnou úlohu.

Generál Pavel poté upozornil na důležitost práce kaplanů a rozměr působení církví ve vztahu k budování hodnot v Armádě České republiky. „Tak jako moje babička byla strážcem těch správných hodnot a vedla mě k tomu, abych byl slušným člověkem, tak podobně vnímám vztah armády a církví,“ konstatoval generál Petr Pavel. „Vnímám církve nejen jako nositele víry do armády, protože to není jejich cílem, ale hlavně jako strážce těch klasických tradičních hodnot, které  bohužel dnes upadají,“ dodal a zdůraznil, že církve mají podíl na tom, že kultivují nejen armádu samotnou, ale také postoje vojáků, které zaujímají nejen  misích, ale i v mírovém životě.  „To si myslím, že je naplněním, které samo o sobě určitě stojí za to,“ vyzdvihl generál Pavel úlohu Duchovní služby v armádě a poděkoval za všechny vojáky české armády kardinálu Dukovi za podporu.

První vojenský kaplan začal působit v AČR v roce 1996. Vojenští kaplani jsou duchovní, které do služby vysílají společně církve sdružené v Ekumenické radě církví a Česká biskupská konference. Před vstupem do AČR musí splnit celou řadu kritérií a jsou na ně kladeny stejné požadavky jako na vojáky z povolání, standardně se také účastní zahraničních operací. Služba vojenského kaplana je časově omezená. V Ozbrojených silách ČR působí v současné době 29 kaplanů z osmi církví. Z tohoto počtu je jedna žena. (Jana Růžičková, Aleš Pištora)


Fotogalerie zde.


9299

Aleš Pištora 17. 12. 2013