Vyhledávání Menu

Kardinál Duka vykoná pouť ke sv. Zdislavě

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude 30. května 2015 od 11.00 hodin slavit poutní mši svatou v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Od kanonizace sv. Zdislavy z Lemberka, ochránkyně rodiny a manželské věrnosti, letos 21. května uplynulo 20 let.

Hlavní pouť ke sv. Zdislavě začíná v sobotu již v 7.00 hodin mší svatou u krypty svaté Zdislavy. Bohoslužbu, kterou bude od 11.00 hodin sloužit pražský arcibiskup, hudebně doprovodí Missa brevis Es dur od Miloše Boka, který usedne za varhany. Zpívat bude schola Nativity. Další poutě do Jablonného se konají až do srpna. Odkazem svaté Zdislavy se bude zabývat i seminář 27. května, jehož tématem bude právě vztah rodiny a současné společnosti.

Od svatořečení sv. Zdislavy, patronky rodiny, litoměřické diecéze a Libereckého kraje, letos uplyne 20 let. Spolu s Janem Sarkandrem byla kanonizována v Olomouci 21. května 1995. Zasloužila se o vznik dominikánského kláštera a baziliky a také o rozvoj celého regionu. Blahořečena byla v Římě roku 1907.

Zdislava z Lemberka proslula především pomocí nemocným a potřebným. Narodila se kolem roku 1220 na hradě Křižanov u Brna. Její otec Přibyslav patřil mezi přední moravské šlechtice první poloviny 13. století. Jako zhruba patnáctiletá se Zdislava provdala za českého velmože Havla z Markvartic a přestěhovala se na jím vybudovaný hrad Lemberk u Jablonného v Podještědí, kde napomohla vzniku dominikánského kláštera a založila špitál. Široko daleko proslula skutky milosrdenství, dobročinností a křesťanské lásky k bližnímu i svým léčitelským umem. Zemřela roku 1252. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 25. 05. 2015