Vyhledávání Menu

Kardinál Duka vyšle do služby nového vojenského kaplana

Ve čtvrtek 23. dubna 2015 se ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech koná od 14.30 hodin ekumenická bohoslužba, při níž bude do služby v Ozbrojených silách ČR vyslán nový vojenský kaplan npor. Mgr. Jan Kupka. Nový kaplan složí slib vojenského kaplana do rukou předsedy Ekumenické rady církví Daniela Fajfra a kardinála Dominika Duky OP.

Bohoslužbou je nový kaplan zástupci České biskupské konference a Ekumenické rady církví vyslán ke službě vojákům Armády ČR. Do jejich rukou skládá slib vojenského kaplana a zástupci církví ho ubezpečují svými modlitbami. Bohoslužby se účastní nejen vojenští kaplani, rodina a přátelé nového kaplana, ale i zástupci jednotky, ke které je nový kaplan vyslán. Npor. Mgr. Jan Kupka je od 1. dubna 2015 kaplanem Hradní stráže. Přítomen bude její velitel plk. Ing. Radim Studený.

Od obnovení duchovní služby v naší armádě v roce 1998 prošlo službou vojenského kaplana již 40 vojenských kaplanů z osmi církví. V současné době slouží v Ozbrojených silách ČR 28 vojenských kaplanů a 1 kaplanka z osmi křesťanských církví. Uchazeči o duchovní službu v armádě musejí splnit mnoho kritérií. Jsou na ně kladeny stejné nároky jako na vojáky z povolání, tedy například podmínka plné fyzické a psychické zdatnosti. Služba vojenského kaplana je časově omezená a zpravidla trvá 6 - 8 let.

Vojenští kaplani jsou duchovní, které do služby vysílají společně všechny křesťanské církve sdružené v Ekumenické radě církví, aby ve vojenském prostředí sloužili všem, kteří o pomoc požádají. Úkolem kaplana není hlásání víry,  jeho zásadou je úcta ke svobodě každého jednotlivce. Jde především o službu naslouchání, o službu spoluprožívání pracovních i osobních radostí i těžkostí v úctě k osobnímu tajemství každého. Více na www.kaplani.army.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 21. 04. 2015