Vyhledávání Menu

Kardinál Duka vysvětí nového biskupa


V sobotu 13. června 2015 od 9.30 hodin se v katedrále sv. Mikuláše v Českých Buějovicích uskuteční biskupské svěcení Mons. Vlastimila Kročila. Hlavním světitelem bude kardinál Dominik Duka OP, spolusvětiteli apoštolský nuncius Giuseppe Leanza a biskup Mons. Jiří Paďour, OFMCap., stejně jako ostatní přítomní biskupové.


41649


Obřadu se zúčastní většina českých a moravských biskupů, zástupci sousedních diecézí Linec, Pasov a St. Pölten, dále pak četní hosté ze Slovenska a Itálie, opati a ostatní představení mnoha řádů či kongregací. Biskupství českobudějovické na obřad očekává množství věřících. Ti, kteří se nevejdou do samotné katedrály sv. Mikuláše, budou moci obřad sledovat na 2 velkoplošných obrazovkách vedle českobudějovické katedrály sv. Mikuláše.

Biskupské svěcení může v římskokatolické církvi přijmout pouze kněz dobré pověsti, který vykonává kněžskou službu min. 5 let, je starší než 35 let a má teologické vzdělání (viz Kodex církevního práva, kán. 378). Je jmenován papežem. Poslední biskupské svěcení, a to nynějšího kardinála Miloslava Vlka, se v Českých Budějovicích konalo 31. března 1990 – jeho nástupci Antonín Liška a Jiří Paďour už do Českých Budějovic přišli jako biskupové (biskupské svěcení přijali v Praze). Více na www.bcb.cz

(Pavel Ambrož)

Aleš Pištora 19. 06. 2015