Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka zahájí oslavy města Polná

Po mši svaté, které se zúčastní zástupci kraje, ale také ministerstva kultury, bude otevřena prohlídková trasa v prostorách nacházejících se nad klenbami kostela, ale také na ochozech a chrámové věži. Celá trasa je tematicky rozdělena a vztahuje se k historii místního chrámu, který bývá označován za architektonickou perlu Ditrichštejnů v Polné a který byl nedávno prohlášen národní kulturní památkou.

První sál církevní expozice je věnován tématu smrti. K vidění budou barokní rakve, náhrobní kameny a další artefakty spojené s pohřbíváním. Pro průchodu audiovizuálním sálem se návštěvník dostane do části expozice, která je věnována církevnímu divadlu v Polné. V dalších sálech naleznou návštěvníci sakrální obrazy a sochy spolu s liturgickým náčiním, textiliemi a mešními rouchy. Expozici uzavírá sál věnovaný duchovní hudbě polenského chrámu. Jak zdůrazňuje místní duchovní správce děkan Zdeněk Krček: „Nejde o muzeum čehosi, co patří do minulosti. Celá expozice je koncipována v duchu pastorace a má spíše edukativní charakter. Je to výstava ne o tom, co bylo, ale o tom, co je.“

Po otevření muzea vyjde ve 14.00 hodin historický průvod městem, které si v tento den připomíná 770 let od svého založení.  První písemná zpráva hovořící o městě Polná se našla v archivu německých rytířů. V průvodu půjdou historické osobnosti města, zástupci německých rytířů, hejtman kraje Vysočina a také kardinál Duka, který městské oslavy zahájí. Na děkanské zahradě se poté setká s farníky a občany města.

Největší ze čtyř polenských kostelů byl vystavěn v letech 1700–1707 podle plánů italského mistra Dominika de Angeli na místě, kde před tím stával kostel Matky Boží existující již v první polovině 13. století. Ve dnech 7. – 13. září 1707 byl chrám vysvěcen strahovským opatem Vítem Seipelem. Trojlodní baziliku z velké části financoval majitel polenského panství Leopold Ditrichštejn.

Chrám je odborníky řazen mezi nejnádherněji vyzdobené církevní stavby v České republice. Precizní výtvarné práce italských mistrů z Florencie – štuková a fresková výzdoba na stěnách, valené klenbě a stropech chrámu – mají evropskou úroveň. Půdorysnou dispozicí, objemem v krychlových metrech a celkovým pojetím je tento barokní skvost právem uváděn jako jeden z největších v ČR. Velké barokní varhany, mistrovské dílo Jana Davida Siebera z roku 1708, doplňují menší, velmi vzácné varhany z konce 16. století (tzv. literátské) na řemenový pohon. Cenná je protestantská cínová křtitelnice z roku 1617 od místního cínaře Dopplera. V roce 2008 byl kostel zapsán do seznamu národních kulturních památek. Především svým grandiózním provedením figurálních motivů v interiéru je řazen mezi skvosty barokní architektury v České republice. Více na www.infocentrumpolna.cz. (Aleš Pištora, www.infocentrumpolna.cz)

21. 08. 2012