Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka zahájí projekt Europa Jagellonica

„Europa Jagellonica /Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců/1386-1572“ je česko-německo-polský výstavní projekt, který představuje umění a kulturu ve střední Evropě na přelomu pozdního středověku a raného novověku. Projekt má za cíl vůbec poprvé v širokých mezinárodních souvislostech střední a středovýchodní Evropy představit Jagellonce jako evropskou dynastii s dopady na umění a kulturu.

Mimořádný výstavní počin začíná českou částí a výstava se bude odehrávat v Kutné Hoře se zastřešujícím tématem: „Těžba stříbra a umění kolem roku 1500“. Českou část projektu pořádá od 20. května do 30. září 2012 Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Výstava se poté z velké části přesunuje do dalšího zastavení, do Varšavy. Zde bude od října 2012 do ledna 2013 projekt pokračovat na dvou místech v Královském zámku a v Národním muzeu – téma: „Jagellonci – evropští panovníci mezi Baltem, Jaderským a Černým mořem“. Europa Jagellonica se završí v Postupimi od března do června 2013 s podtitulem „Spojení věrnosti a lásky. Sňatková politika Jagellonců s říšskými knížecími rody“.

Výstava představí na 200 mimořádných uměleckých děl ze středověku a zapůjčitelé jsou nejen z českých a evropských institucí, ale i ze zámoří a ze soukromých sbírek. Návštěvníci budou mít možnost shlédnout deskové obrazy, grafiky a kresby od Albrechta Dürera, Lucase Cranacha st., Mistra Litoměřického oltáře a dalších středověkých umělců. Dále na výstavě budou vystaveny bohatě iluminované rukopisy krakovského dvorního malíře Stanislava Samostrzelnika, pražských iluminátorů Valentina, Matouše a dalších, vzácné listiny královských a městských kanceláří. Autor výstavy Jiří Fajt tímto výstavním projektem svým způsobem navazuje na úspěšnou výstavu »Karel IV. císař z Boží milosti«, kterou v letech 2005/06 v Metropolitním muzeu v New Yorku a na Pražském hradě vidělo na 250.000 návštěvníků. Více na www.europajagellonica.com. (www.gask.cz)

16. 05. 2012