Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka zavítá do Kašperských Hor

Program celé slavnosti trvá od 2. do 4. srpna a zahrnuje Gregoriánské nešpory, slavnostní procesí s korouhvemi a milostnou soškou či česko-německou mši svatou. Ta se bude konat v sobotu 3. srpna od 18.00 hodin v kostele Panny Marie Sněžné. Celebruje P. Tomas van Zavrel a Mons. Kajetan R. Steinbeisser. Od 20.30 bude následovat koncert gregoriánského chorálu při svíčkách „Rosa mystica“.

Město Kašperské Hory bylo po staletí cílem mnoha poutníků ze všech míst Šumavy, aby si tu vyprosili požehnání nejen pro sebe, ale pro celý kraj. Nad městem s bohatou historií se tyčí Hrad Kašperk vystavěný Karlem IV. k ostraze zemské hranice, obchodní stezky a zlatorudných dolů. Kašperské Hory jsou mimo jiné dějištěm románů a povídek významného šumavského autora Karla Klostermanna, jehož otec působil jako lékař a několik let byl i starostou.

V jeho románech se lze dočíst, že život na Šumavě nebyl nikdy jednoduchý. Chudá políčka plná kamení vyrvaná horám a lesům sotva postačovala na obživu. Boží muka na lesních rozcestích, kapličky schované ve stráních nebo kostelíky, kolem nichž se choulila chudá stavení, jsou svědky toho, jak důležitá byla svornost místních obyvatel a ukotvení v tom, co jim dávalo smysl života. Základní kámen poutního chrámu Panny Marie Sněžné byl položen roku 1850. Více na www.bcb.cz. (Aleš Pištora)

13. 03. 2015