Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka získá hodnost Baili řádu maltézských rytířů

Pražský arcibiskup Dominik Duka se členem řádu maltézských rytířů stal 24. června 2011, kdy byl dekorován "čestným a konventuálním velkokřížem". Byl mu udělen titul „Čestný konventuální kaplan“, který je určen pro biskupy. České velkopřevorství tak navázalo na dobu blízkých vztahů s Arcibiskupstvím pražským, kdy byl za 2. světové války čestným členem řádu jmenován pražský arcibiskup kardinál Kašpar.

Povýšení do hodnosti Baili řádu maltézských rytířů se původně, jak uvádí "Rohanův kodex" z roku 1776 v kapitole De' Baglivi, týkalo pouze poradců Velmistra. Dnes může být podle stanov řádu přiznáno kromě dědičných rytířů vládnoucích rodin a hlavám císařských či královských rodin, také kardinálům vzhledem k vysoké pozici, kterou zaujímají v církevní hierarchii a jejich postavení knížat církve. V Českém velkopřevorství má tuto hodnost, kromě kardinála Duky, pouze emeritní velkopřevor Fra Karel Paar.

Maltézský řád, který vznikl v 11. století na území křesťanského Jeruzalémského království ve Svaté zemi, má podvojný charakter. Na jednu stranu se jedná o náboženský řád katolické církve a na druhou strany o svrchovaný státní útvar podle mezinárodního práva. Řád vydává diplomatické pasy, udržuje vlastní diplomatický sbor, je členem mezinárodních organizací, má svůj znak a vlajku. Základními principy činnosti řádu jsou však pomoc trpícím a ochrana lidské důstojnosti na základě křesťanské solidarity.

Do Prahy přišli první řádoví rytíři a kněží již v roce 1150. Ve svém působení na území Čech a Moravy se orientoval především na charitativní činnost. Po peripetiích 20. století byla v roce 2002 Suverénním řádem Maltézských rytířů – Českým velkopřevorstvím založena Maltézská pomoc, o.p.s. Jako charitativní a humanitární organizace zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pomoci trpícím. Hlavní činností Maltézské pomoci, o.p.s. je pomoc potřebným na území České republiky. Kromě Maltézské pomoci, o.p.s, je České velkopřevorství zřizovatelem také České maltézské pomoci. Řád každoročně také pořádá pouť nemocných do Lurd. (Aleš Pištora, www.mzv.cz, www.maltezskyrad.cz, www.maltezskapomoc.cz)

24. 01. 2013