Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Giovanni Coppa na Svaté Hoře

Krátce před desátou hodinou se ambity mihl kardinálský purpur - Giovanni Coppa v doprovodu arcibiskupa Diega Causero, svého nástupce v úřadě apoštolského nuncia v České republice, a P. Stanislava Přibyla, správce Svaté Hory, se ubíral do svatohorské sakristie, aby se spolu s ostatními kněžími připravil ke slavení mše svaté.

S odbitím hodin procházelo procesí čítající kolem dvaceti kněží za slavnostních tónů hudby Pavla Josefa Vejvanovského bazilikou plnou věřících k oltáři. Po evangeliu přednesl kardinál Coppa svou homilii, ve které také vzpomínal na svou první „tajnou" návštěvu na Svaté Hoře, na Korunovace a poutě, které zde se svatohorskými poutníky slavil, na duchovní cvičení, která na Svaté Hoře konal, na setkání mládeže v roce 1999 i na oslavu 100. výročí povýšení Svaté Hory na baziliku v roce 2005, kdy spolu s arcibiskupem Enderem, bývalým apoštolským nunciem v ČR, a s arcibiskupem Causerem, současným nunciem, sloužil půlnoční mši svatou. Česky kardinál Coppa nezapomněl ani ve Vatikánu, kde nyní žije, a tak celá mše svatá i homilie byly v češtině.

Poté následovalo biřmování. Biřmovance na přijetí této svátosti připravoval po celý rok na Svaté Hoře P. Jiří Ondovčák. Po přímluvách pokračovala mše svatá obvyklým způsobem. Před závěrečným požehnáním přišla chvíle poděkování. P. Přibyl kyticemi krásných květů děkoval panu kardinálovi, který jako první apoštolský nuncius v Československu po revoluci a poté v České republice, dá se říci, zahájil tradici dobrých vztahů pražské nunciatury a Svaté Hory, arcibiskupovi Diego Causerovi, který je zástupcem Svatého otce v České republice nyní a velmi rád na Svatou Horu při nejrůznějších příležitostech přichází, i P. Ondovčákovi, který biřmovance na přijetí svátosti plnosti darů Ducha svatého připravoval. Děkovali také biřmovanci. Následoval Svatohorský Zdrávas, požehnání s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské a uctívání. Tuto slavnost bude nejen biřmovancům připomínat společná fotografie před Stříbrným oltářem.

Po mši svaté čekalo na kardinála Coppu velké množství lidí, aby si od něj nechali podepsat obrázek, požehnat křížek nebo jiný poutní předmět, aby prohodili pár slov nebo pořídili společnou fotografii. Na závěr své návštěvy vyjádřil kardinál Coppa přání navštívit příbramský hřbitov a pomodlit se na hrobě svého velkého přítele ze Svaté Hory, P. Josefa Břicháčka. Ze hřbitova potom pan kardinál odjel do Prahy, kde pokračoval ve svém náročném programu. Jak sám i při slavnosti zmínil, má ve Vatikánu kopii milostné sošky Panny Marie Svatohorské. Každodenním pohledem na ni se v modlitbách vrací do srdce české země, do svatyně na Svaté Hoře, k trůnu Matky Boží.

P. Stanislav Přibyl, CSsR, (upraveno)

Převzato z www.svata-hora.cz.

11. 07. 2008