Vyhledávání Menu

Kardinál Josef Beran, arcibiskup pražský

Narodil se 29. prosince 1888 v Plzni. Doktorát teologie získal v Římě a na kněze byl vysvěcen v r. 1911. Působil v duchovní správě v pražské arcidiecézi, později jako ředitel Dívčího učitelského ústavu v Praze, docent pastorální teologie a rektor pražského kněžského semináře.

V r. 1941 byl zatčen a deportován do Terezína, později do koncentračního tábora Dachau, kde zůstal až do konce války. 8. prosince 1946 byl vysvěcen na pražského arcibiskupa. Po komunistickém převratu se razantně postavil proti pokusu odtrhnout českou katolickou církev od papeže – jeho kázání na slavnost Božího Těla r. 1949 však přerušili najatí provokatéři a arcibiskup byl internován a zcela izolován od veřejnosti. Bylo mu zcela znemožněno spravovat pražskou arcidiecézi, kterou se souhlasem stranických a státních orgánů řídil představitel „Mírového hnutí katolického duchovenstva“. Beran byl postupně převezen na nejrůznější místa, např. Liberec, Roželov u Příbrami nebo Mukařov. 25. ledna 1965 byl jmenován kardinálem – to mu umožnilo odjet do Říma a zúčastnit se části II. vatikánského koncilu, na kterém pronesl zásadní proslov o náboženské svobodě.

Podmínkou odchodu do Říma byl jeho závazek, že se vzdá řízení pražské arcidiecéze a již se nevrátí do Československa. Beran si uvědomil, že jde vlastně o jeho vyhoštění z vlasti; k souhlasu ho přiměl (s ohledem na dobro diecéze) až příslib, že československá vláda bude souhlasit s jmenováním řádného administrátora arcidiecéze místo představitele Římem neschváleného kolaborantského mírového hnutí. Stát svůj slib tentokrát dodržel a Svatý otec jmenoval apoštolským administrátorem „sede plena“ (tj. aniž by Berana z pražského stolce sesadil) biskupa Františka Tomáška, pozdějšího arcibiskupa a kardinála.

Beran působil v Římě: založil České náboženské středisko Velehrad, navštěvoval krajany v Evropě i Americe a pro styk s vlastí využíval vatikánský rozhlas. V letech 1968-69, kdy se znovu zvažovala možnost jeho návratu do Prahy, však těžce onemocněl a 17. května 1969 zemřel.

Československý režim nedovolil převoz rakve do vlasti. Na přímý pokyn papeže Pavla VI. byl tedy tento arcibiskup pražský pohřben mezi římské biskupy v podzemí svatopetrské baziliky, nedaleko hrobu svatého Petra.

25. 02. 2015