Vyhledávání Menu

Kardinál Meisner bude kazatelem na svatováclavské pouti


V minulých letech se svatováclavské pouti účastnili také významní hosté ze zahraničí, jako např. mnichovský kardinál Reinhard Marx, kyjevský archieparcha Sviatoslav Shevchuk, či arcibiskup z Minsku Tadeusz Kondrusiewicz. Opomenout samozřejmě nelze papeže Benedikta XVI. Letos bude poutní mši svatou 28. září koncelebrovat emeritní arcibiskup z Kolína nad Rýnem Joachim Meisner, který bude zároveň kazatelem.


69508

Foto: Václav Chaloupka / Člověk a víra


Kardinál Joachim Meisner, emeritní kolínský arcibiskup, měl vždy velmi blízko k Čechám. Jako berlínský biskup tajně vysvětil mnoho českých kněží a v roce 1989 se účastnil v Římě svatořečení Anežky České. V roce 1998 mu prezident Václav Havel za jeho pomoc české církvi v době komunismu udělil Řád Bílého lva. Jako papežský legát byl 12. listopadu 2011 vyslán do Prahy na oslavy 800. výročí narození sv. Anežky České. V Praze je ovšem častým hostem i dnes. Před dvěma lety zahajoval např. mezinárodní konferenci o katedrálách v Praze a Kolíně nad Rýnem.

Joachim Meisner se narodil v roce 1933 nedaleko tehdy německé Vratislavi. Po odsunu Němců v roce 1945 a smrti jeho otce v témže roce se rodina usadila v durynské obci Körner. Vyučil se bankovním úředníkem a v roce 1951 vstoupil do magdeburského kněžského semináře. Studoval filosofii a teologii v Erfurtu, kde byl také 8. dubna 1962 vysvěcen na jáhna a 22. prosince 1962 na kněze. V roce 1969 získal doktorát teologie na Papežské univerzitě Gregoriana v Římě.

V roce 1975 byl jmenován pomocným biskupem erfurtsko-meiningenským, biskupské svěcení přijal 17. května 1975 z rukou Huga Aufderbecka, tehdejšího apoštolského administrátora erfurtsko-meiningenské diecéze. Do tohoto období lze také datovat počátky jeho kontaktů s českou církví. Dne 22. dubna 1980 jej papež Jan Pavel II. jmenoval biskupem berlínským. Berlínské biskupství mělo svou východní a západní část diecéze. Meisner tak mohl cestovat mezi východním a západním Berlínem.

V letech 1982-1989 Joachim Meisner předsedal Berlínské biskupské konferenci (pro území tehdejší Německé demokratické republiky) a 2. února 1983 byl jmenován kardinálem. Po smrti kolínského arcibiskupa Josepha kardinála Höffnera v roce 1987 byl Meisner 20. prosince 1988 jmenován jeho nástupcem. Diecézi vedl 25 let. Dne 28. února 2014 byla přijata jeho rezignace. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 20. 09. 2016