Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Miloslav Vlk oslaví své 77. narozeniny

foto Ondřej Hošt pro magazín HN Proč ne?!Pan kardinál (narodil se roku 1932 v jihočeské Líšnici) si přál své  narozeniny  strávit  v jedné z farností pražské arcidiecéze. V neděli 17. května 2009 od 11:00  bude  celebrovat mši svatou s biřmováním v kostele sv. Václava ve Voticích.

Curriculum vitae kardinála Miloslava Vlka • 17. května 1932 narozen v Líšnici, okr. Písek

 • 1960 promován na FF UK obor historie a archivnictví

 • 1964–68 posluchačem Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích

 • 23. června 1968 vysvěcen na kněze v Českých Budějovicích

 • 1968–71 sekretářem českobudějovického biskupa Josefa Hloucha

 • 1971–78 působí v duchovní správě farností

 • 1978–88 zaměstnán jako čistič výloh a později jako archivář, protože mu komunistické státní úřady zakázaly veřejnou duchovní činnost

 • od 1. ledna 1989 opět v duchovní správě farností

 • 14. února 1990 jmenován biskupem českobudějovickým

 • 31. března 1990 konsekrován na biskupa

 • 27. března 1991 jmenován arcibiskupem pražským a českým primasem

 • 1992–93 uděleny 3 čestné doktoráty: Illinois Benedictine College, University of St. Thomas v USA a čestný doktorát teologie na univerzitě v Pasově

 • 26. listopadu 1994 jmenován kardinálem

 • 1993–2001 předsedou Rady evropských biskupských konferencí (CCEE)

 • 1994 členem Papežské rady pro sdělovací prostředky a Kongregace pro východní církve

 • v únoru 1999 obdržel vysoké státní vyznamenání Spolkové republiky Německo „Velký kříž za zásluhy“ (Grosses Verdienstkreuz)

 • 2001 obdržel čestnou medaili Tomáše Garrigua Masaryka od Masarykova demokratického hnutí a mezinárodní cenu města Görlitz – „Brückepreis“

 • 2001 obdržel čestný doktorát Papežské teologické akademie v polském Krakově

 • 2002 obdržel čestný doktorát Opolské univerzity v Polsku

 • v říjnu 2002 mu prezident Václav Havel propůjčil řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva

 • 2005 se účastnil konkláve ve Vatikánu a volby papeže Benedikta XVI.

 • 27. března 2006 oslavil 15 let služby na pražském stolci sv. Vojtěcha

 • v květnu 2006 mu Ackermann-Gemeinde Würzburg udělila tzv. „Nepomuk-Medaille“: Kardinál Vlk je odvážným svědkem víry a stavitelem mostů mezi Němci a Čechy

 • březnu 2007 obdržel ocenění rektora Univerzity Karlovy za svůj příspěvek k rozvoji univerzity

 • v dubnu 2007 převzal kardinál Vlk diplom ministra vnitra ČR za přínos archivní vědě

 • krátce před dovršením věku 75 let v květnu 2007 nabídl papeži Benediktu XVI. svou rezignaci; byl požádán, aby ve funkci pražského arcibiskupa setrval další dva roky

 • 15. září 2007 převzal Evropskou cenu sv. Ulricha (Europäischer St.-Ulrichs-Preis) za výjimečné zásluhy v procesu sjednocování Evropy v křesťanském duchu

 • v březnu 2009 obdržel kardinál Vlk Medaili smíření, největší vyznamenání Ackermann-Gemeinde

(ap, foto Ondřej Hošt pro magazín HN Proč ne?!)

15. 05. 2009