Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Miloslav Vlk požehnal Královskému průvodu z Prahy na Karlštejn

--> PROHLÉDNĚTE SI FOTOGRAFIE

Kardinál Vlk se nejprve sešel s představiteli hlavních rolí v kapli sv. Václava v pražské katedrále. Před katedrálou, kam s průvodem vyšel, symbolicky svěřil kopie císařských korunovačních klenotů císaři do opatrování a dal všem přítomným požehnání na cestu, jehož plné znění si můžete přečíst níže. Historický průvod císaře a jeho dvora prošel od katedrály areálem Hradu a pak z Hradčanského náměstí zamířil Nerudovou ulicí přes Karlův most na Staroměstské náměstí. Odtud pokračoval směrem do Dobřichovic, kde průvod přenocuje. V sobotu 7. června 2008 ráno vyrazí císařský pár s dvořany a hosty přes Lety, Řevnice a Hlásnou Třebaň ke Karlštejnu. Královský průvod pak v podvečer vyvrcholí uložením replik císařských korunovačních klenotů do kaple svatého Kříže ve Velké věži hradu Karlštejna.

Ideou akce je historická tradice, jejíž kořeny sahají do doby vlády císaře Karla IV. Tento panovník uchovával korunovační klenoty Svaté říše římské na hradě Karlštejně a každoročně po Velikonocích je nechával coby svátostiny v Praze ukazovat věřícím. Krátce na to byly klenoty vezeny zpět. Právě návrat klenotů z hlavního města na Karlštejn je námětem Královského průvodu.

Kardinál Miloslav Vlk přijel z lázní speciálně kvůli této akci. Průvod, který pořádá Středočeský kraj ve spolupráci s Metropolitní kapitulou, hlavním městem Prahou, pražskými městskými částmi, městy a obcemi na trase průvodu, Národním památkovým ústavem a hrady Karlštejnem a Křivoklátem, si získal jeho přízeň.

Podrobné informace o Královském průvodu i o historických reáliích, které s ním souvisejí, lze najít na internetových stránkách akce – http://www.kralovskypruvod.cz/.

 

Pozdrav kardinála Miloslava Vlka Královskému průvodu na Karlštejn pronesený v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 6. června 2008

Vaše královská a císařská výsosti, vzácný předchůdče arcibiskupe Arnošte z Pardubic, vznešené dámy, slavný doprovode,

zdravím vás a vítám z dávné minulosti. Tento průvod je mimořádným zpřítomněním nejslavnější doby našich dějin. Není to jen krásná alegorie a hra, ale důležité konkrétní připomenutí a znamení naší minulosti, která může být a je vynikající učitelkou. Naše dnešní doba potřebuje nutně takovou lekci, která mluví o vysoké kultuře, o mimořádné úrovni společenského i politického života minulosti, reprezentované tebou, zvoleným nejznámějším Čechem, z Boží milosti slavným císařem Karlem a tvým blízkým přítelem a spolutvůrcem této slavné doby arcibiskupem Arnoštem. Vaše Praha byla srdcem Evropy a vy dva slavní Češi jste nás nejen reprezentovali, ale svými činy udávali tón také Evropě. Hodnotovým a kulturním bohatstvím může být vaše doba i dnes pro naše předsednictví Evropské unii velkou inspirací a přínosem.

Požehnání kardinála Miloslava Vlka Královskému průvodu na Karlštejn udělené v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 6. června 2008

Rád požehnám tomuto velkému svědectví z minulosti, které přinášíte, a silně vnímám radostný fakt, že velikost této doby je dána spoluprací tebe, císaři, a tebe, arcibiskupe. Je to  silné znamení i výzva právě pro naši dnešní situaci.

Děkuji za vaše svědectví a živou výzvu k naší přítomnosti a vašemu znamení, vašemu průvodu rád žehnám…

06. 06. 2008