Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk

Administrátor diecéze má povinnosti a moc diecézního biskupa, s výjimkou věcí, které jsou podle své povahy nebo samým právem z jeho moci vyňaty. Okamžikem uvolnění kardinála Miloslava Vlka z funkce arcibiskupa skončila pravomoc generálního vikáře Dr. Michaela Slavíka, který nadále vykonává úřad ředitele Arcibiskupské kurie, a pravomoc biskupského vikáře pro pastoraci Mons. Doc. Aleše Opatrného. Kompetence biskupských vikářů - pomocných biskupů Mons. Václava Malého a Mons. Karla Herbsta zůstávají tímto nedotčeny.

22. 02. 2010