Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk a Mons. Duka vybídli k účasti na Noci kostelů

V letošním roce bude program Noci kostelů připraven také pro návštěvníky kostelů, klášterů a modliteben v Hlavním městě Praha a na dalších místech pražské arcidiecéze. Záštitu v pražské arcidiecézi nad tímto projektem převzali kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský, Mons. Dominik Duka OP, jmenovaný arcibiskup pražský a MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy. Informace o letošní Noci kostelů mohou zájemci sledovat na webových stránkách www.nockostelu.cz.

Podle kardinála Vlka je tato akce „velikým pozváním všech k návštěvě místa, kde Bůh je člověku zvlášť blízko“. Mons. Dominik Duka se ve svém pozdravu obrací zejména na ty, kdo najdou poprvé cestu do kostela, aby alespoň letmo okusili Boží blízkost. Zároveň vybízí všechny věřící, „aby se zapojili do příprav – modlitbou i realizací konkrétních nápadů, aby příchozí nejen navštívili kostely a viděli jejich architektonické bohatství, ale mohli se setkat s živou rodinou křesťanů“.

Všichni, kdo se v rámci své farnosti chtějí podílet na tomto projektu, nechť se hlásí u Kristiny Poláčkové – polackova@apha.cz, která je kontaktní osobou pro pražskou arcidiecézi. Více informací, jakož i oba pozdravy jsou k dispozici na stránkách Noci kostelů.

Jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády budou moci přivítat v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem včetně komentovaných prohlídek, koncertů, workshopů nebo divadelních představení. Zpřístupněny mohou být rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Pro návštěvníky bude vytvořen průvodce s programem jednotlivých kostelů, k dispozici budou také další informační materiály.

Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, které jsou projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti. Noc kostelů chce představit křesťanskou spiritualitu, modlitby a služby potřebným a má být znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích. (ap)

10. 03. 2010