Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk bude celebrovat mši za Petra Ebena

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha budou účinkovat: Svatohorský chrámový sbor, Pražský katedrální sbor, Populus pražských chrámových sborů (řídí Jaroslav Eliáš). Dirigentem bude Pavel Šmolík a ze varhany usedne hrát Josef Kšica.

Petr Eben je autorem mnoha skladeb, které patří do trvalého repertoáru nejen věhlasných koncertních sálů, ale především katolických kostelů. Ačkoliv Missa cum populo nepatří k nejčastěji provozovaným skladbám, je spolu s Liturgickými zpěvy, Missou Adventus, Truvérskou mší či Mariánskými nešporami často uváděna při různých liturgických slavnostech a svátcích.

Premiéra skladby Missa cum populo se uskutečnila 17. července 1983 ve Francii v Avignonu na festivalu Ensemble Vocal d´Avignon a vznikla na objednávku Radio France. Sám Petr Eben k této skladbě poznamenává (podle knihy Evy Vítové Petr Eben): „Mým hlavním cílem při této skladbě bylo: sloužit pokonciliární liturgii, ne však demonstrovat komposiční techniku nebo osobitost a originalitu slohu. Šlo mi tedy především o vtažení lidového zpěvu jako organickou část průběhu celé skladby. Dosud byla účast lidu pouze episodická anebo v jiném směru pouze omezená ... Chtěl jsem, aby všichni zpěváci shromáždění měli pocit, že jsou nezbytnou a nenahraditelnou součástí celého koncertního dění. Tak, jak se radují z účasti na posvátném dění, aby se také s radostí zapojili bohatou měrou do náročného dění hudebního ...“

Český hudební skladatel a varhaník Petr Eben se narodil 22. ledna 1929 v Žamberku. Poté, co byl v roce 1944 vyloučen z gymnázia, následovala nucená práce nejprve v tiskárně, potom na stavbě a nakonec v kamenolomu. V roce 1945 byl internován v koncentračním táboře Buchenwald.

Po skončení války a složení maturity Eben roku 1948 vstoupil do klavírní třídy profesora Raucha na pražské AMU. V roce 1950 zahájil na téže škole studium skladby u Pavla Bořkovce. Krátce pracoval jako dramaturg v České televizi, pedagogicky působil na Katedře hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a na Katedře skladby Akademie múzických umění v Praze. Po listopadových politických změnách v roce 1989 byl jmenován předsedou Výboru mezinárodního festivalu Pražské jaro, stal se čestným předsedou Společnosti pro duchovní hudbu.

Jako skladatel, varhaník a pedagog se proslavil i v zahraničí. V roce 1978-79 byl profesorem skladby na Royal Northern College of Music v Manchesteru a zde také v roce 1992 převzal čestnou profesuru. Při svých četných zahraničních cestách přednesl i několik obsáhlých přednášek o české soudobé hudbě. V roce 1991 obdržel vyznamenání francouzského ministra kultury Rytíř umění a literatury. V roce 1994 získal čestný doktorát Univerzity Karlovy a v roce 2002 mu prezident Václav Havel udělil Medaili za zásluhy. Petr Eben zemřel 24. října 2007. (ap, foto: www.musica.cz)
15. 01. 2009