Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk na Dni modliteb za pokoj Jeruzaléma

Společný večer pořádá ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém - ICEJ) a je to akce celopražská pod záštitou Ekumenické rady církví v ČR. V letošním roce přijal pozvání také kardinál Miloslav Vlk, který strávil nedávno v Jeruzalémě tři měsíce. O svých dojmech bude emeritní arcibiskup pražský také během večera hovořit.

Kromě kardinála Vlka promluví první místopředseda ERC Daniel Fajfr a místní duchovní Pavel Černý. Moderuje předseda ICEJ Mojmír Kallus. Součástí večera budou křesťanské a židovské chvalozpěvy, biblické poselství a společné modlitby. Shromáždění se koná na základě Žalmu 22,6: „Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují!“

Každou první neděli v říjnu se stovky milionů křesťanů spojují, aby v souladu s biblickou výzvou vyprošovali pokoj pro Jeruzalém a všechny, kdo žijí v jeho branách. Od svého vzniku v roce 2002 se tato iniciativa rychle stala největším modlitebním hnutím zaměřeným na Izrael v dějinách církve. (www.ekumenickarada.cz, Aleš Pištora)

29. 09. 2010