Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk na mezinárodním setkání biskupů v Bangkoku

Za posledních 60 let vzniklo v církvi více než 150 větších či menších laických církevních hnutí, jako Hnutí fokoláre, charismatické hnutí, Comunione e Liberazione, Sant´Egidio, Neokatechumenální hnutí aj. Jak říká kardinál Vlk: „Cílem těchto hnutí, která jsou plodem Ducha svatého, je obnova církve podle jednotlivých charismat.“ Účastní se v nich vedle laiků často i osoby zasvěcené, řeholníci a řeholnice i kněží. Mnohá jsou ekumenická. Papežové označili tento fenomén za „vanutí Ducha svatého“ v dnešní církvi.

V rámci Hnutí fokoláre existuje se schválením kongregace pro biskupy a Svatého otce i větev biskupů. Kardinál Vlk k tomu říká: „Charizma tohoto hnutí je jednota a to velmi koresponduje s charismatem každého biskupa. Biskupové nejsou přímo členy hnutí, protože každý biskup musí být pro všechny a stát mimo různé skupiny, ale jsou ´přáteli Hnutí fokoláre´.“

Historie setkávání „biskupů – přátel“ sahá až do roku 1977, kdy se poprvé sešlo 15 katolických biskupů z 10 zemí a velký teolog cášský biskup Klaus Hemmerle se stal prvním „moderátorem“ této iniciativy. Tehdejší papež Pavel VI. při jejich návštěvě řekl: „Jako hlava Apoštolského kolegia vás povzbuzuji, podněcuji a nabádám, abyste v této iniciativě pokračovali.“ Tato větev Hnutí fokoláre je dnes ve světě v kontaktu asi s 3000 katolických biskupů z celého světa. Pozvání na setkání dostává asi 1200 biskupů a na setkání přichází cca 130 biskupů.

V roce 1982 přijal tyto biskupy Jan Pavel II. a vyzval je, aby svou zkušenost bratrského společenství rozšířili i na biskupy jiných církví. A tak se již 25 let každoročně setkávají také biskupové různých křesťanských církví. Na těchto ekumenických setkáních, která se konají pokaždé v jiné zemi, aby měli biskupové možnost poznat různé situace ekumenického dialogu, se účastní pravidelně asi 40 biskupů. V kontaktu jsou asi se 420 biskupy z 50 církví. Po smrti biskupa Hemmerleho se v roce 1994 stal moderátorem setkávání obou skupin pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.

„Katolická větev biskupů velice vzrůstá v různých kontinentech,“ říká kardinál Vlk. „A protože biskupové ze vzdálených kontinentů nemají vždy možnost se účastnit centrálního setkání, začaly se v posledních letech rozvíjet také místní setkání ´kontinentální´. A tak se konalo setkání v Jižní Americe, v Africe a letos bude od 5. do 15. února setkání na Dálném východě v Thajsku, v Bangkoku,“ vysvětluje pražský arcibiskup. Tématem setkání je v rámci situace biskupů Dálného východu: „Sdělovat Boha-lásku – nová evangelizace dnes“, s různými duchovními tématy k tomuto ústřednímu bodu setkání. „Biskupové vytvářejí společenství vzájemné lásky v bratrské jednotě, sdělují si své osobní i pastorační zkušenosti v celém společenství nebo v malých skupinách, modlí se spolu, slaví eucharistii a také odpočívají … Usilují o to udělat zkušenost s Bohem blízkým, s Ježíšem uprostřed nich podle jeho slibu: ´Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich …´ (Mt 18,20),“ uzavírá kardinál Vlk. (ap)

03. 02. 2010