Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk na oslavách 350. výročí příchodu piaristů do Slaného

Slavnostní odpoledne zahájí starosta města Dr. Ivo Rubík. Promluví o historii piaristů ve Slaném a odhalí pamětní desku. Poté kardinál Miloslav Vlk desku požehná a bude následovat mše svatá v bývalé kolejní kapli Zasnoubení Panny Marie. Odpoledne zakončí koncert hudebního tělesa Capella Regia, chlapeckého sboru Pueri Gaudentes a Roberta Huga.

První piaristé přišli do Slaného z Moravy roku 1658. Kolej, kterou piaristé založili, velmi významně zasáhla nejen do vývoje města Slaný, ale prostřednictvím svých významných žáků ovlivnila celou českou kulturu. Tradičně se uvádí, že impuls k založení koleje dal Ferdinand Leopold Bennon z Martinic, probošt Vyšehradské kapituly a pasovský kanovník. Hlavním zakladatelem slánské koleje byl ale jeho bratr Bernard Ignác z Martinic (†1685). Podle zakládací listiny měl být počet řeholníků symbolicky stanoven na 12. Jejich úkolem byla výuka čtení, psaní a počítání. Kolej, která byla přestavěna v letech 1877–1878, navštěvovali jako studenti anebo na ní učili takové osobnosti jako byli Gelasius Dobner, Václav Beneš Třebízský, Jaroslav Vrchlický, Karel Toman a mnoho dalších.

Největšího rozvoje dosáhly piaristické školy a vzdělávací ústavy v českých zemích v 17.–19. století, kdy představovaly elitu celého školství. V období komunistického režimu čelil řád tvrdému pronásledování, během kterého byla vážně poničena jeho struktura. Piaristé přišli o všechny ústavy, většinu majetku a počet jejich členů se dramaticky snížil. V současné době v České republice působí Českomoravská provincie řádu, její význam však v postkomunistickém období zůstává stále malý.

Řád chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol (lat. Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum) je světově rozšířený řeholní řád založený v Římě sv. Josefem Kalasanským v roce 1597. Papež Pavel V. jej schválil jako kongregaci v roce 1617, v roce 1621 jej pak Řehoř XV. povýšil na řeholní řád. Jeho členové se nazývají piaristé. Řád se zaměřuje na zřizování a správu škol, výuku, pastoraci, výchovu dětí a misijní činnost. (ap)

 

Program oslav 350. výročí uvedení piaristů do Slaného

čtvrtek 11. 9. 2008

16:00 - Zahájení výstavy - Piaristé ve Slaném (Vlastivědné muzeum Slaný) –  uvede starosta města Slaného RNDr. Ivo Rubík, dlouholetý spolupracovník muzea PhDr. Václav Moucha a člen řádu piaristů P. ThLic. Lukasz Karpinski SP.
Výstava je otevřena do 29. listopadu 2008
úterý - pátek: 9 - 16 hodin
sobota, neděle, svátky: 9 - 12 hodin

pátek 12. 9. 2008

16.00 - Odhalení pamětní desky na budově bývalé kaple piaristů (dnes Vlastivědné muzeum ve Slaném) za účasti představitelů města a dalších hostů. Pamětní desku požehná arcibiskup pražský a primas český J. Em. Miloslav kardinál Vlk.

16.30 - Mše svatá v bývalé kolejní kapli Zasnoubení Panny Marie. Hlavním celebrantem bude arcibiskup pražský Miloslav kardinál Vlk.

19.30 - Slavnostní koncert za přítomnosti zástupců města Slaného a firmy Supraphon Music, a. s., na kterém bude představeno slánské veřejnosti CD s hudbou slánských piaristů vydané právě k 350. výročí příchodu do piaristů do Slaného. Capella Regia, chlapecký sbor Pueri Gaudentes a Robert Hugo.

úterý 7. října

Slánské rozhovory 2008 (věnované 350. výročí příchodu piaristů do Slaného)

Setkání proběhne pod záštitou starosty města Dr. Ivo Rubíka a děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy prof. Dr. Ludvíka Ambrustera. Účast přislíbili doc. PhDr. Ivana Čornejová, PhDr. Zdeněk Hojda, PhDr. Václav Bartůšek, Prof. PhDr. Pavel Preiss, PhDr. Václav Moucha a další. Program odpoledne uzavře Mgr. Robert Hugo, který představí hudbu piaristů, která zněla na slánském kůru.

05. 09. 2008