Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk na oslavách Evangelické církve

Na „Koncertě k narozeninám“ vystoupí Spirituál kvintet, T. Najbrt a další umělci a hosté. Celý večer moderuje D. Brůhová a D. Vávra. V rámci oslav předchází koncertu týž den mezinárodní sympozium, jehož tématem je role Písma v reformačních církvích s názvem „Bible v rukou lidu“. V sobotu 22. listopadu následuje vernisáž výstavy „90 let Českobratrské církve evangelické“, dopolední přednáškový program a odpolední panelová diskuze. Sobotní oslavy jsou zakončeny bohoslužbou v kostele U Salvátora a Ebenovým Te Deum.

Na stránkách církve, která slaví 90 let od svého vzniku můžeme číst: „Českobratrská církev evangelická, stručně zvaná Evangelická církev, vyznává víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého, která ji spojuje s křesťany všech vyznání a všech dob.

Vyjadřuje svou naději, že spolu s ostatními křesťany má účast na jedné obecné Kristově církvi, díle Ducha svatého.

Evangelická církev se hlásí do společenství reformačních církví obnovených a stále se obnovujících Božím slovem. Navazuje na tradice České reformace, na hnutí husitské, církev podobojí i Jednotu bratrskou...“

Kardinál Miloslav Vlk přijal pozvání také proto, že je otevřen ekumenickému dialogu. Pravidelně se mimo jiné účastní ekumenických setkání biskupů, které se letos v září odehrálo v Libanonu. Tato setkání mají svůj počátek v roce 1982, kdy papež Jan Pavel II.  přijal skupinu katolických biskupů, přátel Hnutí fokoláre, a vyzval je, aby svou zkušenost bratrského společenství rozšířili i na biskupy jiných církví. Hlavním cílem těchto setkání není diskuse nad otázkami ekumenismu, ale živé společenství, které vychází z touhy poznat druhé církve a stavět ekumenický dialog na základech, které jsou společné všem křesťanským církvím. (ap)

18. 11. 2008