Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk na zahájení našeho předsednictví EU

V souvislosti s převzetím předsednictví Evropské unie zveřejnil kardinál Miloslav Vlk na svých stránkách článek vysvětlující symboliku praporu, který tímto předsednictvím naše země zdvihla. Každý zná jméno velkého křesťanského politika Roberta Schumanna, který dal podnět k vytvoření společenství předcházejícímu dnešní Evropskou unii. Již málokdo však ví, jak vzniklo oněch dvanáct hvězd v modrém poli. Tato vlajka je spolu s českou na budově pražského arcibiskupství vyvěšována na významné svátky od našeho vstupu do EU.

Autorem návrhu vlajky, který byl Radou Evropy nakonec přijat, se stal Arsène Heitz. Ten, podle svých vlastních slov, vytvořil návrh inspirován medailkou Neposkvrněného početí nazývanou Zázračnou medailkou Panny Marie. Tato medailka začala být ražena ve Francii od roku 1832 v souvislosti se zjevením Panny Marie v ulici sedmého pařížského obvodu Rue du Bac.

Reliéf zobrazuje Pannu Marii, jak je vylíčena ve dvanácté kapitole knihy Zjevení sv. Jana. Tam se říká: „A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy“ (Zj 12, 1). Kardinál Vlk píše: „V apokalyptické řeči ´oděná sluncem´ znamená oděná mocí Boží, silou Boží, a ´měsíc pod nohama´ tu znamená vítězící, šlapající po symbolu zla, jehož je měsíc v apokalypse znamením. Jeho světlo je totiž chápáno jako falešné, zdánlivé, není vlastní, jen odražené.“

Kardinál Vlk ve svém článku dodává: „Malou zajímavostí je, že tento symbol byl komisí vybrán dne 8. prosince 1955, na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie.“ (ap)

06. 01. 2009