Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk navštíví Hagibor

Pražský arcibiskup si prohlédne celkovou koncepci a vybavení stavby, která v roce 2008 získala prestižní ocenění v rámci soutěže o stavbu roku. Navštíví také některé pokoje a promluví s obyvateli, kteří již potřebují pomoc s každodenními starostmi.

Vybudování Domova sociální péče Hagibor, který byl otevřen v dubnu 2008, je největším projektem v novodobé historii Židovské obce v Praze. Historická budova z počátku 20. století – bývalý chorobinec, resp. starobinec byl proměněn na moderní Domov sociální péče. Přistavěna byla ubytovací část domova a provedena úprava zahrady. Začala tak nová kapitola v historii místa, které je už více než sto let svázáno s životem pražských Židů.

Historii místa mapuje výstava nazvaná „Hagibor – místo, lidé a paměť“ umístěná v historické budově. Výstava se tematicky vztahuje k místu, které odráží pohnutou historii pražské židovské komunity ale i Židů v celém Československu. Zajímavé je, že se život pražských Židů odrazil také v místním názvu, který vznikl na začátku 20. století, kdy byl v těsné blízkosti starobince vystavěn nový stadion Židovského sportovního klubu Hagibor (hebrejsky hrdina).

Domov sociální péče Hagibor je koncipován jako středisko komplexní sociální péče, které poskytuje pobytové a odlehčovací služby jednak v historické budově, jednak v nové přístavbě. Tak je tedy „pod jednou střechou“ Domov seniorů, Klub pro seniory a připravovaný Denní stacionář.

Kardinál Miloslav Vlk, který má velký zájem na posilování dobrých vztahů mezi katolíky a Židy, nikdy neváhá tento kontakt oživit. Na konci roku 2007 se přidal k protestům proti chystanému pochodu pravicových extremistů pražskou židovskou čtvrtí a na začátku roku 2009 v souvislosti s diskusí kolem výroků lefebvristického biskupa Williamsona jednoznačně odsoudil každý antisemitismus jako s učením katolické církve naprosto neslučitelný. Jsou však také příjemnější příležitosti pro vzájemná setkání. Jedním z nich byla společná účast vrchního rabína Karola Sidona a kardinála Miloslava Vlka na svatováclavských oslavách, které se v září roku 2008 odehrávaly na Pražském hradě. Kardinál Vlk  tehdy představil sv. Václava jako symbol vzájemnosti všech lidí a Karol Sidon hovořil o rozkvětu židovské obce za Přemyslovců. (ap)

27. 05. 2009