Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Poutní mše v Hájku u Červeného Újezda a v Lomci

Mše svatá v Hájku bude hlavním bodem poutě ke svátku Narození Panny Marie u příležitosti 350. výročí příchodu prvních františkánů. Od 8:00 hodin půjde procesí z Hostivic-Starých Litovic a od 10:30 hodin bude kardinál Miloslav Vlk celebrovat mši svatou. Od 13:00 hodin bude uvedena dramatizace slavného díla Václava Renče "Popelka Nazaretská", po níž bude následovat adorace se slavnostním požehnáním.

Do Mariánského poutního místa Lomec u Vodňan se na Zářijovou pouť kardinál Vlk vydává každoročně. Pražský arcibiskup je zde v kostele Jména Panny Marie vítán vždy také jako krajan. Letos zde bude slavit mši svatou 5. září od 17:00 hodin. Lomec patří mezi nejproslulejší poutní místa v jižních Čechách. Každou první sobotu v letních měsících je zde pouť a 13. den v měsíci je zde tzv. Fatimský den. Stavebníkem kostelíka byl hrabě Filip Emanuel Buquoy, jenž ho dal na přání svého otce "postavit na způsob španělských kaplí". Vysvěcen byl roku 1704. Uprostřed kostela stojí hlavní oltář, zmenšená kopie Berniniho oltáře v chrámu svatého Petra v Římě. Nad ním je zavěšen svatostánek v podobě lucerny. V dolní části svatostánku je uložena Nejsvětější Svátost, nad ní v zasklené schránce je malá soška Panny Marie. Stavení naproti kostelu jsou bývalým loveckým zámkem, později sloužícím jako fara, pak zde byla škola pro okolní obce. Do doby císaře Josefa II. zde bývali poustevníci- Ivanité. Dnes slouží budovy jako klášter Kongregace Šedých sester sv. Františka. (ap)

04. 09. 2009