Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk navštíví končící výstavu o Svatém Václavu

Svatováclavská výstava zaznamenala nadprůměrnou návštěvnost a velmi pozitivní ohlasy, o nichž bylo možné číst v mnoha článcích, které byly publikovány. S velkým zájmem veřejnosti se setkala nejen akce Dny otevřených dveří kostelů sv. Václava, ale také cyklus přednášek doprovázející výstavu. Tento významný počin dosvědčující velmi dobrou spolupráci církevní a státní instituce je možné označit za výrazný úspěch.

Při vernisáži výstavy, již navštívili také mnozí zahraniční hosté, kteří v současné době do ČR přijíždějí, kardinál Vlk navrhl, aby výstava byla chápána také jako příspěvek k našemu předsednictví v Radě Evropské unie. „Výstava v malém připomíná naše velké kulturní bohatství a křesťanské kořeny, jimiž jsme do Evropy vrůstali. Uprostřed ní i dnes můžeme zaujímat důstojné místo pod vlajkou Evropské unie se zřetelně křesťanskými symboly,“ řekl kardinál Vlk.

Výstava si klade za cíl prostřednictvím artefaktů spojených s životem a kultem svatého Václava seznámit návštěvníky s vývojem úcty k tomuto nejznámějšímu českému světci v průběhu staletí. Návštěvníci mají ještě několik dní poslední příležitost vidět drahocenná díla předních umělců, která byla po desetiletí skryta v depozitářích a která reprezentují kořeny, hloubku a šíři jedenáct set let staré svatováclavské tradice.

Mezi více jak 70 exponáty se objevila ta nejkrásnější díla spojená s tradicí sv. Václava. Do 8. března 2009 je k vidění přilba sv. Václava, jež se za vlády Boleslava II. stala základem chrámového pokladu u Sv. Víta, či Svatováclavský meč, který hrál důležitou úlohu při korunovacích českých králů. Za největší skvost lze patrně označit Palladium země České, které je legendicky spjato se sv. Václavem a jehož originál nebylo možné zhlédnout od roku 1949. Podle barokních legend darovala Palladium sv. Václavu jeho babička sv. Ludmila, která ho prý dala zhotovit na radu sv. Cyrila a Metoděje. Český kníže tento kovový reliéf zachycující Pannu Marii s Kristem nosil na prsou celý život až do svého skonu. Po jeho smrti Palladium podle legendy zachránil Václavův věrný sluha Podiven a zakopal do země. Později byl náhodně nalezen v místech, kde dnes stojí chrám Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1648 se ho zmocnili Švédové. Darovali ho do Vídně, odkud bylo v průběhu srpna a září roku 1650 v triumfálním průvodu přeneseno do Prahy a odtud pak definitivně do Staré Boleslavi. Při slavnostním uvítání v Čechách byl reliéf oslavován jako „Palladium země České“.

Vedle artefaktů spojených fakticky či prostřednictvím legend s historickou postavou knížete Václava jsou zastoupena také umělecká díla odrážející a formulující samu úctu českého lidu k národnímu světci. Mezi první taková díla, na nichž se ukazuje, jak mohutně je sv. Václav vrostlý do našich dějin, patří např. relikviáře různých forem. Nepozoruhodnějším z nich je Relikviářová busta sv. Václava pocházejí z doby kolem roku 1487. Lebka sv. Václava totiž přišla za husitských válek o stříbrnou bustu darovanou Karlem IV., a proto dal král Vladislav Jagellonský zhotovit toto poprsí. Z pozdějších uměleckých děl stojí určitě za pozornost obraz Sv. Václav jako ochránce Prahy proti Švédům od Karla Škréty. Je možné, že obraz byl pořízen k příležitosti desetiletého výročí osvobození Nového Města ze švédského obležení. (ap)

23. 02. 2009