Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk navštíví Slavkovice

Duchovní program v malém venkovském kostelíku ve Slavkovicích na Vysočině, který je prvním kostelem v České republice zasvěceným Božímu milosrdenství a sv. Faustyně, však začíná již ve 14 hodin. Proběhne přednáška spojená s modlitbou a duchovní přípravou k hlavnímu bodu, kterým bude mše svatá.  Po mši svaté jsou všichni zváni na malé pohoštění do kulturního domu ve Slavkovicích.

Historie zdejšího kostela je velmi mladá. Vysvěcen byl biskupem brněnské diecéze Vojtěchem Cikrlem 30. března 2008. Myšlenka postavit kostel ve Slavkovicích, kde dříve nebyl kostel ani kaple, a zasvětit ho Božímu milosrdenství a svaté Faustyně uzrála v Jubilejním roce 2000. Realizátor celé akce a tehdejší duchovní správce P. Pavel Habrovec o tom ve své knize pojednávající o vzniku kostela říká: „Když jsem byl v únoru Jubilejního roku 2000 ustanoven administrátorem tří farností na Vysočině, silně jsem vnímal, jak jsou naše farnosti nejednotné. Jak zde žije nenávist mezi těmi, kteří se zapletli s minulým režimem, a těmi, kteří byli mnohdy velice silně postiženi jeho působením. ... Vkládali jsme celý rok prosbu za sjednocení do týdenních adorací, ale zdálo se, že se nic nemění. V této chvíli přišla myšlenka tehdy ještě postavit kapli Božího milosrdenství a sv. Faustyny ve Slavkovicích.“

Stavba kostela, jehož autorem je prof. Ludvík Kolek z Brna, nositel Řádu sv. Cyrila a Metoděje, byla zahájena v květnu roku 2005. Financována byla výhradně z darů věřících z České republiky i ze zahraničí a dokončena byla v roce 2007. Poutní tradice (především k Božímu milosrdenství a k uctění řeholnice sv. Faustyny) na tomto místě započala však již v roce 2003 a každý rok počet poutníků z celé naší vlasti stoupá a přijíždějí i návštěvníci ze zahraničí.

V nedávné době byla také dokončena křížová cesta, která přímo souvisí s poutním místem. Jejím autorem je umělecký kovář Pavel Tasovský. Jednotlivá zastavení křížové cesty tvoří kamenná stéla z místního materiálu vystupující ze země. Na čelní straně je osazena kovaným reliéfem. Z formátu reliéfu vždy přes spodní okraj vystupuje postava Ježíše Krista a umocňuje tak dramatičnost děje a zároveň přihlížející podvědomě vtahuje do příběhu. Jednotlivé kameny jsou umístěny po straně cesty na vrchol kopce vždy reliéfem ke kostelu, takže při pohledu od kostela je vidět téměř celý příběh Křížové cesty.

Dnes poutní místo ve Slavkovicích spravují pallotini (název vznikl od zakladatele Vincence Pallottiho), kteří dříve působili ve Staré Boleslavi v arcidiecézi pražské. Pražský arcibiskup kardinál Vlk při jejich odchodu slíbil, že pallotiny, kteří v České republice působí od roku 2002, navštíví v jejich novém působišti. Proto také přijal toto pozvání. Více o pallotinech a o poutním místě samém najdete na www.farnostjamy.cz. (ap)

16. 04. 2009