Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk navštíví svou titulární baziliku v Římě

Bazilika Svatého Kříže v Jeruzalémě (Santa Croce in Gerusalemme) patří mezi sedm nejvýznamnějších chrámů města Říma. Je totiž jedním z římských kostelů, které mají poutníci pěšky obejít v jediném dni. Papež Jan Pavel II. ho kardinálu Vlkovi předával se slovy, že i jeho osud byl v době komunismu provázen křížem.

Kostel byl roku 225 vystavěn císařovnou svatou Helenou, matkou Konstantina I. jako palácová kaple v její rezidenci nedaleko římského Lateránu. Od jeho vybudování se zde uchovávají zbytky Kristova kříže. Třemi relikviemi, které podle tradice našla císařovna Helena kolem roku 320 na místě Golgoty v Jeruzalémě, jsou část samotného kříže, hřeby a část tabulky s nápisem: Ježíš nazaretský, král židovský. Již papež Řehoř I. Veliký z tohoto chrámu vytvořil titulární kostel. Současná podoba kostela je výsledkem mnoha přestaveb, z nichž poslední byla velká pozdně barokní přestavba v polovině 18. století.

Ke kostelu přiléhá budova cisterciáckého kláštera, který již více než 500 let o baziliku pečuje a který byl roku 2005 za účasti pražského arcibiskupa povýšen na samostatné opatství. Jde o mohutný komplex budov, který se zvedá mezi Lateránskou bazilikou a hlavním římským nádražím Termini.

Titulární bazilika je jedním z atributů kardinála. Tato tradice odkazuje k původnímu významu tohoto titulu. Kardinálové byli původně faráři nejvýznamnějších římských kostelů. Později se tak označovali kněží 25 římských titulů a dnes označuje příslušníka sboru kardinálů – nejvyšších hodnostářů katolické církve jmenovaných papežem.

Kardinálové se podílejí na řízení katolické církve, tvoří poradní sbor papeže a pokud jsou mladší 80 let (limit stanovil papež Pavel VI.), jsou povinni se účastnit konkláve, které volí papeže. Znakem kardinála je jasně červená barva – nosí červeně lemovanou kleriku, červené cingulum a solideo. Slavnostní oděv je celý jasně červený, krom bílé rochety a rovněž bílé mitry. Součástí jeho erbu je červený kardinálský klobouk se střapci. Kardinálovi přísluší od roku 1630 oslovení Vaše Eminence. Při svém jmenování dostane kardinálský biret, jmenovací dekret a kardinálský prsten. (ap)

20. 03. 2009