Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk o dnešní církvi

Přednáška kardinála Vlka proběhne v rámci Akademie nejen pro seniory. Jedná se o pravidelný čtrnáctidenní cyklus setkávání otevřené skupiny nejen seniorů se zajímavými hosty – kněžími, řeholníky, laiky – kteří přednášejí a se svým publikem diskutují o poutavých tématech z oborů teologie, religionistiky, liturgiky, uměnovědy, ... ale také vyprávějí o své práci nejen pro církev, seznamují své posluchače s historií z pohledu své specializace, ale i s aktuálním děním.

Témata přednášek jsou volena tak, aby byla obohacující zejména pro ty, kdo mají zájem prohloubit své znalosti o Bohu, církvi a křesťanském životě. Do programu Akademie patří každoročně také alespoň dva výlety. Podstatnými a také stmelujícími body jinak otevřeného, volného společenství jsou tradiční adventní a postní duchovní obnovy, kterým je věnováno jedno adventní a jedno postní středeční dopoledne. Tyto obnovy kromě přednášky – rekolekčního zamyšlení – obsahují mši svatou, adoraci eucharistického Krista a možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Setkání se konají 2. a 4. středu v měsíci, vždy od 9.30 do přibližně 11.00 hodin, v sále Pastoračního střediska, vstup z Kolejní 4, Praha-Dejvice (prostor je bezbariérový, vytápěný a ozvučený, k dispozici je sociální zařízení). Účast na přednáškách je bezplatná. (ps.apha.cz)

21. 03. 2011