Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk o Synodě biskupů

Pražský arcibiskup pravidelně uveřejňuje na svých stránkách (www.kardinal.cz)  úvahy a postřehy z biskupské synody, které se účastní od 5. do 26. října jako delegát České biskupské konference. Celou sérii článků všímajících si nejrůznějších okolností spjatých s rokováním biskupů jsme pro lepší orientaci nazvali „Synodní okénko“.

V prvním příspěvku, který se shromáždění biskupů týká, objasňuje kardinál Vlk, jaké je hlavní letošní téma a jaký je obvyklý průběh setkání. Říká, že samotnému setkání předcházela tříletá příprava. Na závěr předcházející synody, která se konala v roce 2005 a pojednávala o eucharistii, bylo plénem navrženo, aby tématem příští synody bylo Boží slovo. Tři roky Synoda biskupů, která je trvalou institucí, připravovala náležité podklady pro práci a jednání biskupů.

O začátku shromáždění Synody biskupů, které bylo zahájeno v neděli 5. října slavnou bohoslužbou v bazilice sv. Pavla za hradbami, hovoří kardinál Vlk ve svých dalších příspěvcích. Zahajovací bohoslužbu slavil papež Benedikt XVI. spolu s 253 biskupy a kardinály ze 113 biskupských konferencí světa, s představiteli 25 vatikánských úřadů a se zástupci Unie vyšších řeholních představených. Poté začala vlastní jednání.

Kardinál Vlk zmiňuje také zajímavé detaily více méně technického rázu. „Mluví se v šesti jazycích s překladem. Každý účastník má u svého místa, odkud mluví, mikrofon a sluchátka, aby mohl poslouchat projevy v jazyce, který si zvolí. Příspěvky mohou trvat 5 minut.“ Celá synoda není vyplněna pouze přísnými soustředěnými jednáními, ale je zde také čas na osobní setkání biskupů a společné návštěvy koncertů duchovní hudby.

Pronásledování církve ve světě bylo v centru pozornosti na sobotním zasedání 11. října 2008. Se svým příspěvkem vystoupil také kardinál Miloslav Vlk. Celé jeho znění je možné si přečíst na stránkách. Článek je v cyklu „Synodní okénko“ uveřejněn pod názvem „Bůh mluví i dnes“. Pražský arcibiskup v něm hovoří o tom, že v době komunismu bylo mnohdy pro mládež těžké účastnit se společně mše svaté, slovo Boží bylo proto důležitou cestou setkání se zmrtvýchvstalým Kristem.

Kardinál Vlk stručně nastínil také historii synod a zmiňuje se o dokumentech, které z nich vzešly. Od doby ustanovení Synodus episcoporum v r. 1965 se uskutečnila řada synodních shromáždění, která projednávala důležitá a aktuální témata rozvíjející koncilové učení. Vedle všeobecných synodálních shromáždění se uskutečnila i „speciální“ shromáždění, která byla věnována jednotlivým kontinentům. Kardinál Vlk píše: „Je až neuvěřitelné, kolik práce nový orgán „Synodus Episcoporum“ za padesát let po koncilu dokázal udělat... V této práci se angažovali biskupové celého světa jako poradní orgán papežův a celá církev má z této obrovské práce užitek.“

V současné době vstupují synodní jednání do své poslední třetiny. Práce se přenesly z pléna všech účastníků do jednání ve 12 jazykových kroužcích, do nichž jsou všichni účastníci rozděleni. Kardinál Vlk spolu s prof. Lobkowicem, který byl na synodu jmenován jako expert, působí v kroužku německém.

V zatím posledním příspěvku kardinál Vlk informuje, že zároveň s probíhajícími  pracemi v plénu i v kroužcích redakční komise na základě výsledků všech diskusí připravuje „Poselství synodního zasedání“. Má jít o základní veřejný „výsledek“ synodního jednání, který bude na závěr shromáždění dne 26. října 2008 uveřejněn. Kardinál Vlk říká: „Všechny dokumenty, které kolem tohoto zasedání vznikají, mohou být dobrým podkladem pro čtení a rozjímání o Božím slově, abychom v jednotě s celou církví šli po cestě, kterou nám Duch sv. otevírá v radosti nad jednotou ve víře Božího lidu.“ (ap)

20. 10. 2008