Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk obdržel darem část Kristova kříže

Kardinál Vlk navštívil tuto farnost, aby zde stoleté výročí oslavil mší svatou. Chrám Svatého Kříže Jeruzalémského, který patří mezi sedm nejvýznamnějších kostelů města Říma, je od roku 1994 jeho titulární bazilikou. Jako dar na památku obdržel pražský arcibiskup pektorál, který má podobu kříže, v němž je uchovávána relikvie kříže Kristova. V samotném pektorálu, biskupském kříži, je uložena část této relikvie, jejíž pravost je stvrzena tzv. autentikou, kterou si kardinál Vlk přivezl spolu s relikvií.

Relikvie byly více než tisíc let uloženy a uctívány v kapli zasvěcené svaté Heleně. Až v roce 1570 byly kvůli vlhkosti přemístěny do jiných prostor, kam bylo ovšem možné vcházet pouze přes křížovou chodbu kláštera. To ztížilo poutníkům možnost uctít tyto ostatky, a tak byla v roce 1925 vybudována kaple se snadnějším přístupem. Současný „Svatostánek Kříže“,  nazvaný tak Janem Pavlem II. během jeho návštěvy v roce 1979, byl vybudován ve staré sakristii podle plánů architekta Florestana Di Fausta.

Autenticita relikvie uložené v bazilice Svatého Kříže byla potvrzena mnohými způsoby. Jako jeden z důkazů bývá uváděno, že středověká tradiční slavnost křížové cesty, které se účastnili papežové, byla situována právě do kostela Svatého Kříže. Papež při ní šel bosý od Lateránské baziliky spolu s duchovenstvem a průvodem do římského Jeruzaléma, aby sloužil bohoslužbu ke cti dřeva z Kristova kříže. Také starý zvyk papežů darovat část dřeva kříže nějaké významné osobnosti svědčí o pravosti relikvií. Mezi obdarovanými můžeme totiž nalézt takové postavy dějin, jako jsou vizigótský král Rekkared či francouzský král František I.

Kostel byl roku 325 vystavěn císařovnou svatou Helenou, matkou Konstantina I., jako palácová kaple v její rezidenci nedaleko římského Lateránu. Od jeho vybudování se zde uchovávají zbytky Kristova kříže. Třemi relikviemi, které podle tradice našla císařovna Helena kolem roku 320 na místě Golgoty v Jeruzalémě, jsou kromě části samotného kříže také hřeby a část tabulky s nápisem: Ježíš Nazaretský, král židovský. Již papež Řehoř I. Veliký z tohoto chrámu vytvořil titulární kostel. Současná podoba kostela je výsledkem mnoha přestaveb, z nichž poslední byla velká pozdně barokní přestavba v polovině 18. století.

Ke kostelu přiléhá budova cisterciáckého kláštera, který byl roku 2005 za účasti pražského arcibiskupa povýšen na samostatné opatství. Jde o mohutný komplex budov, který se zvedá mezi Lateránskou bazilikou a hlavním římským nádražím Termini. Řeholní společenství tohoto kláštera pečuje o baziliku již více než 500 let. (ap)

24. 03. 2009