Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk oslaví 100. výročí obnovení mariánů

Zakladatelem Kongregace kněží mariánů Neposkvrněného početí Panny Marie je blahoslavený Stanislaw Papczynski. Jedná se o nejstarší polský řád, který má polského zakladatele. Za datum vzniku mariánů se považuje rok 1673, kdy vznikla první komunita a klášter v Puszczy Karabiewskiej (Mazowsze, nedaleko Varšavy). V první polovině 18. století měli mariáni cca 10 řeholních domů a zakládali misie i v dalších zemích.

Úspěšné šíření se řádu však zastavila těžká politická situace v Polsku. První klášter zlikvidoval Napoleon v Římě v roce 1798. Po roce 1834 byli mariáni nuceni opustit kláštery v mnoha zemích. Před rokem 1864 měli již jen 55 členů v sedmi klášterech. Na přelomu 19. a 20. stol. zůstal jen jeden – v Mariannpoli na Litvě. V roce 1904 byl oficiálně zavřen.

P. Jiří Matulaitis – Matulewicz (1871-1927), profesor a prorektor Duchovní akademie v Petrohradu, pozdější arcibiskup Vilna a apoštolský nuncius, v roce 1908 se spolu se svým přítelem P. prof. Františkem Buczysem rozhodl obnovit klášter mariánů v Mariannpoli a požádali o papežské schválení. O rok později, 29. srpna 1909, P. Matulewicz složil řeholní sliby a tato událost znamená obnovení Kongregace kněží mariánů. Prvními členy obnoveného řádu byli velmi často diecézní kněží z Litvy a Polska. V době otce Matulevicze se mariáni věnovali hlavně výchově mládeže, vedení škol a výchovných ústavů, pořádali lidové misie a vedli farnosti.

Dnes má Kongregace kněží mariánů téměř 600 kněží a řeholních bratří a působí v 18 zemích. Má také několik tisíc laických spolupracovníků, kteří žijí charisma řádu. Mariáni dnes vedou mariánská poutní místa a farnosti po celém světě, šíří apoštolát Božího milosrdenství, vydávají četné knihy z mariologie a křesťanské literatury, organizují vědecká sympozia, přednášejí na univerzitách, vedou hospice a formační centra pro rodiny a mládež, vedou exerciční domy. Heslem mariánů je: „Pro Christo et Ecclesia“.

Do České republiky přišli mariáni v roce 1992. První dům vznikl v Broumově-Bylnici (Valašsko). Dnes zde působí čtyři kněží ve dvou velkých farnostech. V pražské arcidiecézi začali pracovat od roku 1994 ve Vlašimi a Hrádku. V roce 1998 převzali farnost sv. Vojtěcha v Praze 1. V dalších letech jim byly svěřeny farnosti sv. Michaela Archanděla v Podolí, sv. Prokopa v Bráníku a rektorální kostel sv. Voršily na Národní třídě. Ve farnosti sv. Vojtěcha se mariáni věnují mládeži, vedou společenství Hnutí neokatechumenátu, pořádají biblické hodiny, večery modlitby za zemřelé a mariánské večery. (ap)

21. 01. 2009