Vyhledávání Menu

Kardinál Vlk oslaví 25 let své biskupské služby

Emeritní arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk oslavil 31. března 2015 dvacet pět let své biskupské služby. Slavnostní bohoslužba se bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konat 11. dubna od 10.00 hodin.

O svých současných aktivitách hovoří kardinál Vlk v rozhovoru pro dubnové číslo Zpravodaje pražské arcidiecéze, kde říká: „Jako důchodce jsem osvobozen od pravidelné pastorační práce a od ´diecézních starostí´. Jsem zván do farností a do různých společenství v celé republice, na přednášky, na exercicie. Často pobývám i v cizině, poněvadž z let 1993 až 2001, kdy jsem byl předsedou Rady evropských biskupských konferencí, mi zůstalo mnoho kontaktů. Zaměstnává mě také aktivita v rámci Hnutí fokoláre. Moji přátelé mě často vybízejí, abych psal paměti, ale to jde velmi pomalu. Jsem ale rád, že mám od rodičů pevný fyzický fundament a že tak mohu lidem ještě sloužit...“

Biskupské svěcení přijal kardinál Vlk 31. března 1990, jmenován českobudějovickým biskupem byl 14. února téhož roku. V následujícím roce se stal pražským arcibiskupem a nástupcem kardinála Františka Tomáška. Od roku 1991 do roku 2000 byl rovněž předsedou biskupské konference, v letech 1993 - 2001 byl předsedou Rady evropských biskupských konferencí a od roku 1994 do roku 2009 také členem Papežské rady pro sdělovací prostředky. V roce 1994 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem.

V květnu roku 2007 dosáhl kardinál Vlk 75 let věku a v souladu s církevním právem nabídl do rukou papeže Benedikta XVI. svou rezignaci. Papež mu prodloužil výkon funkce a rezignaci přijal až po dvou letech 13. února 2010. Novým pražským arcibiskupem se stal kardinál Dominik Duka OP. Celý rozhovor s kardinálem Vlkem je k dispozici zde. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 07. 04. 2015