Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk oslaví 40. výročí svého kněžského svěcení

Přáním kardinála Vlka bylo spojit oslavy jeho jubilea s kněžským svěcením tří jáhnů pražské arcidiecéze. Kněžské svěcení tedy proběhne v sobotu dne 21. června 2008 v 10 hodin v pražské katedrále. V neděli 22. června v 10:00 oslaví pražský arcibiskup své výročí také mší sv. s rodáky v Chyškách.

Martin Vlček působil nejprve jako pastorační asistent a katecheta ve farnosti Kolín. Jáhenské svěcení přijal z rukou kardinála Miloslava Vlka 8. 9. 2007, jáhenskou službu vykonával ve farnosti Řevnice.

Primiční mši sv. bude novokněz slavit 22. června 2008 v 16:00 v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči.

Stefan Michal Wojdyła (narozen v Ustrzyki Dolne v Polsku) byl nejprve pastoračním asistentem ve farnosti Kolín. Jáhenské svěcení přijal z rukou biskupa Václava Malého 8. 12. 2007, jáhenskou službu vykonával ve farnosti Kolín.

Primiční mši sv. bude novokněz sloužit v kostele Nejsv. Srdce Ježíšova,  Łobozew, 29. 6. v 13:00.

Piotr Henryk Adamczyk (narozen v Ustrzyki Dolne v Polsku) působil jako pastorační asistent ve farnosti Český Brod. Jáhenské svěcení přijal z rukou kardinála Miloslava Vlka 8. 9. 2007, jáhenskou službu vykonával ve farnosti Český Brod.

Primiční mši sv. bude sloužit v kostele sv. Josefa Dělníka, Ustrzyki Dolne, 29. 6. v 11:30.

Kardinál Miloslav Vlk, který slaví 40 let od svého svěcení, byl vysvěcen na kněze po svých studiích na litoměřické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě biskupem Josefem Hlouchem dne 23. 6. 1968 v Českých Budějovicích. Vzápětí jej tehdejší českobudějovický biskup Josef Hlouch jmenoval svým sekretářem. Jeho vliv a pastorační působení však vadilo tehdejším politickým autoritám, proto byl přeložen nejdříve do malých farností na Šumavě - Lažiště a Záblatí (r. 1971). Od r. 1972 působil sedm let v Rožmitále pod Třemšínem. Zde mu byl v r. 1978 odňat tzv. "státní souhlas" k veřejnému výkonu kněžské služby.

V následujících deseti letech žil v Praze, jako kněz tajně pracoval v malých skupinách věřících a přitom vykonával "civilní" zaměstnání umývače oken a později archiváře ve Státní bance československé.

1. 1. 1989 mu byl vrácen "státní souhlas" a stal se farářem na Klatovsku - v Žihobcích a Bukovníku, později v Čachrově, Javorné, Železné Rudě, Běšinách a Stráži na Šumavě. 14. 2. 1990 byl jmenován českobudějovickým biskupem (biskupské svěcení 31. 3. 1990), 27. 3. 1991 pražským arcibiskupem a českým primasem, nástupcem kardinála Františka Tomáška. Od r. 1991 do r. 2000 byl předsedou biskupské konference, nejprve ČSFR, později České biskupské konference a 26. 11. 1994 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem.

V letech 1993 - 2001 byl předsedou Rady evropských biskupských konferencí (CCEE). Od r. 1994 je členem Papežské rady pro sdělovací prostředky a Kongregace pro východní církve. V dubnu 2005 se účastnil konkláve ve Vatikánu, kdy sbor kardinálů zvolil nového papeže Benedikta XVI.

Svátost kněžství má tři stupně: svěcení jáhenské, kněžské a biskupské. Plnost kněžství mají pouze biskupové. Nižší stupeň mají kněží, kterým chybí moc udělovat svátost kněžství. Úvodním stupněm jsou jáhni. Ti mohou křtít, kázat a podávat eucharistii (nemohou však sloužit mši, zpovídat, udělovat svátost nemocných apod.). Kněžské svěcení uděluje biskup.

20. 06. 2008