Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk oslaví dvacet let od svatořečení Anežky České

Jako připomínku dvanáctého listopadu, jež byl vyvrcholením velkého očekávání, které věřící prožívali už nejméně od ledna 1989, a ke cti samotné sv. Anežky České bude kardinál Miloslav Vlk celebrovat v pražské katedrále mši svatou. Velmi výjimečnou příležitost budou mít ti, kdo budou chtít uctít ostatky sv. Anežky. Její relikvie, k níž se váže velmi zajímavá historie, bude vystavena během mše svaté v pražské katedrále. Znovuobjevení relikvie velmi úzce souvisí s historií kanonizačního procesu.

O Anežčino svatořečení požádala poprvé roku 1328 královna Eliška Přemyslovna. Tehdejší snaha o kanonizaci však v době husitských válek nedošla naplnění. Jen dva roky po bitvě u Lipan tuto žádost obnovily roku 1436 týnecké klarisky, protože však nebyly k dispozici relikvie, žádost byla zamítnuta. V 17. století se k touze po svatořečení v nemalé míře přidružily i vlastenecké důvody českých jezuitů kolem Bohuslava Balbína, kteří vědomě navazovali na staré české náboženské tradice. Beatifikace Anežky Přemyslovny však bylo dosaženo až po více než dvou staletích – v roce 1874 ji za blahořečenou prohlásil papež Pius IX.

Ve 30. letech 20. století při přípravě na 650. výročí úmrtí silně ožila úcta k bl. Anežce. V té době opět začínají do Říma proudit žádosti o svatořečení. Protože se tehdy vyžadovalo nalezení hrobu a ostatků, které v té době už dávno v místě Anežčina pohřbu nebyly, jednání opět dočasně uvázlo. Vědělo se však, že údajná čelist svaté Anežky byla roku 1576 odvezena do Španělska královnou Marií, vdovou po císaři Maxmiliánovi.

Roku 1952 nachází P. Šimon Zuska OFM v Escorialu, augustiniánském kláštere ve Španělsku relikvii sv. Anežky. Její část se roku 1982 dostává k provinciálovi křížovníků P. Josefu Novotnému. Hned rok poté v roce 1983 obnovuje kardinál František Tomášek staleté úsilí o kanonizace. Roku 1988 předává převor kláštera v Escorialu relikvii do Prahy a ta je uložena v pokladnici svatovítské katedrály. 12. listopadu 1989 je konečně blahoslavená Anežka Česká papežem Janem Pavlem II. svatořečena. Na svatopetrské náměstí v Římě se ze socialistického Československa sjelo na deset tisíc poutníků. Pět dní poté byly Čechy osvobozeny od čtyřicetileté totalitní vlády.

Dnes je část relikvie uložena v křižovnickém kostele sv. Františka v Praze, kde je umístěn v boční kapli v relikviáři ve tvaru kříže Křižovnického řádu. Další část se stala součástí svatovítského pokladu. Ten kromě výjimečné umělecké a historické hodnoty jednotlivých předmětů, jako je část zbroje sv. Václava z 9. století či svatoštěpánský meč s vyřezávanou rukojetí, vyniká nad ostatní sbírky také liturgickou hodnotou shromážděných ostatků a bohoslužebných předmětů. K pokladu patří kromě ostatků sv. Anežky i lebka sv. Václava, svatovojtěšská lebka či lebka svatého evangelisty Lukáše. Součástí sbírky je i údajná část Mojžíšovy hole nebo závoj, který podle tradice patřil Panně Marii.

V současné době probíhají nové průzkumy kostela sv. Haštala na Starém městě pražském. Případné nalezení hrobu Anežky České by bylo bezpochyby velikou událostí nejen pro archeology, ale především pro církev. (ap)

09. 11. 2009