Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk: Písmo svaté je živým slovem Božím

Polovina ze 16 otázek byla položena předem, zbylých 8 zaslali čtenáři během samotného rozhovoru. Dva tazatelé reagovali na kritické vyjádření o současném stavu kázání, které na synodě zaznělo. "Synodní dokument mluví velmi pozitivně o tom, že je nutné, aby slovo Boží proniklo do celé aktivity církve a zvláště do liturgie a homilie… Úmysl poselství i ostatních dokumentů je, aby Písmo svaté, čtené i vykládané, vedlo k setkání s Ježíšem Kristem, protože Písmo čtené v liturgii je živým slovem Božím," odpověděl kardinál Miloslav Vlk.

Některé dotazy se týkaly příprav a průběhu synody. Kardinál Vlk vysvětlil způsob výběru účastníků, jejichž jedna část je jmenována biskupskými konferencemi, další papežem a zbytek ostatními institucemi včetně řeholních řádů. Objasnil také, že synoda používá pět jednacích jazyků a každý z účastníků má možnost poslouchat projevy v kterémkoliv z nich. Jako největší zážitky z třítýdenního zasedání synody jmenoval kardinál Vlk především souvislé čtení Bible, které po 139 hodin probíhalo v bazilice svatého Kříže, a dále některé bohoslužby, zvláště nešpory za společné účasti papeže Benedikta XVI. a ekumenického patriarchy z Konstantinopole Bartoloměje I.

K dotazům, které se zajímaly o dopad synody na život církve v naší zemi, podotkl kardinál Vlk, že některé aktivity již probíhají: četba Písma svatého, lectio divina, biblické hodiny atd. Dodal také, že "synodální forma platí i na úrovni diecéze… (Poselství) se dostává do rukou každého kněze i každého věřícího a ve farnostech se mohou věřící sejít a radit se, jak ho uskutečnit. Je dosti konkrétní a je tam dostatečný návod."

V odpověď na otázku po zvýšení roli žen při bohoslužbě vysvětlil kardinál Vlk, že "ženy se dnes v širokém měřítku účastní čtení Písma v liturgii, ale na druhé straně v církvi je řád ustanovení lektorátu a tam je řečeno, že se tato služba uděluje mužům. Takže se hovořilo o tom, že je zapotřebí tuto skutečnost změnit a to bylo všemi velmi pozitivně přijímáno."

V závěru pak kardinál Miloslav Vlk poděkoval čtenářům za zájem a popřál jim, aby se závěrečný dokument synody stalo "velkou výzvou, abyste byli schopni to, co se vás osobně týká, ve svém životě a ve vašich farnostech uskutečnit."

Převzato z TS ČBK.

 

Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE. Zpravodajství z události připravovalo Tiskové středisko ČBK a kardinál Vlk psal o průběhu na svých stránkách.

30. 10. 2008