Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk pozdravil účastníky průvodu Tří králů

Vážení účastníci průvodu Tří Králů,

pozdravuji vás při této příležitosti, přeji velký kus povánoční radosti, ale také požehnaný nový rok, mnoho zdraví a všeho dobra.

Průvod králů se koná ještě v okruhu Vánoc. Během vánočních dnů jste asi mnozí navštívili jesličky a mezi figurkami kolem jeslí jste viděli i velblouda a tři postavy z východu, říkáme někdy „moudré krále“, ale byli to spíše vědci, astronomové, kteří podle babylonské tradice na svých observatořích, můžeme-li tak jejich věže „zikurraty“ nazvat, pečlivě pozorovali oblohu, hvězdy a různé úkazy. Ze svých pozorování – zvláště jedné neobvyklé hvězdy – a podle svých interpretací došli k závěru, že se v Izraeli narodil velký král, který bude vládcem světa. Nebyli daleko od mínění, že je to Boží syn. Dali se na cestu, aby se mu poklonili se svými dary. A tak našli v jeslích Ježíše…

K nalezení Ježíše vedou různé cesty. Židé měli velkou řadu proroků, kteří po staletí předpovídali příchod krále – mesiáše. Na úspěšné cestě Tří Králů je vidět, že k jeho nalezení vede i cesta dobrého vhledu a chápání toho, co se děje v přírodě, čím ona k nám mluví…

Při této příležitosti přeji vám všem, abyste nevzdávali cestu hledání svrchovaného Boha – lásky a dobra a abyste ho i vy pro svůj život našli.

Ať vám Bůh žehná na všech vašich cestách nového roku!

kardinál Miloslav Vlk

5. ledna 2008  

 

--> www.kardinal.cz

06. 01. 2008