Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk požehná Katolickou oázu na Černém Mostě

Celý slavnostní večer začíná od 18:00 mší svatou, v rámci které pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk nové prostory požehná a symbolicky otevře. Po mši následuje setkání s farníky a příležitost pro rozhovory. Nakonec se kardinál Vlk setká také se členy zastupitelstva Městské části Praha 14, od níž jsou nebytové prostory pronajímány.

Již několik týdnů probíhají v prostorách Katolické oázy vedle stanice metra Černý Most, na rohu ulic Bobkovy a Maňákovy, dokončovací práce. Farníci při nich upravují sál pro slavení bohoslužeb, místnost k setkávání, diskuzím a pastoraci dětí a mládeže, ale také kancelář pro farnost a charitu. Celý prostor bylo zapotřebí dát do pořádku, zrušit stávající dispozici, opravit zdi a podlahy a postupně zařídit místnosti pro jejich budoucí určení. Nové prostory přímo u metra představují nejen příjemné místo pro život místního společenství a pro slavení mše svaté, ale také šanci oslovit obyvatele Černého Mostu a lidi, kteří zde přestupují na další hromadnou dopravu.

Černý Most, který je součástí Římskokatolické farnosti u kostela sv. Bartoloměje, Praha-Kyje, nemá svůj samostatný kostel. Věřící se dosud setkávali při nedělních bohoslužbách v sále, který slouží především jako obřadní síň radnice Městské části Praha 14. Vytvořilo se zde postupně společenství mladých rodin, které kardinál Vlk před několika lety nazval „nejmladší farností v Praze“. Vzniklo zde také hudební těleso, jež se zde již několik let stará o liturgickou hudbu. I mimo bohoslužby na Černém Mostě vznikaly duchovní aktivity. Jasné ovšem je, že slavení eucharistie si zaslouží důstojnější místo než obřadní síň. Navíc Galerie 14 byla pro farnost otevřena pouze pro večerní nedělní bohoslužbou, což neumožňovalo vytvoření skutečného společenství. Přestože věřící z Černého Mostu mají mnoho příležitostí k duchovnímu životu kolem kostela sv. Bartoloměje v Kyjích, kde komunita neustále roste, absence adekvátních prostor vedla k tomu, že mnoho místních věřících hledalo tu svou farnost v jiných částech Prahy.

Vzhledem k nedostatkům Galerie 14 byl pronajat celkem rozsáhlých prostor na Černém Mostě přímo vedle stanice metra Černý Most. Věřící této městské čtvrtě tak získali místo jak pro bohoslužby, tak pro další setkávání. Vznikne zde klubovna a hovorna pro svátost smíření a duchovní rozhovory. K dispozici bude také několik dalších místností pro odpočinek. Upravuje se multifunkční sál pro pastoraci dětí a mládeže. Sál na hlídání dětí a herna bude sloužit jako pomoc maminkám na mateřské dovolené a bude určen všem rodinám na Černém Mostě. Součástí prostor bude také kancelář pro farnost a charitu. Do budoucna se ve spolupráci s charitou a za podpory bývalého ministra pro místní rozvoj Cyrila Svobody plánuje poradenská služba určená pro cizince a uprchlíky s právem pobytu, kteří na Černém Mostě žijí. Tato služba by také využila jednu z místností. Prostory bude moci využívat také klub seniorů na Černém Mostě, který zatím nedisponuje dostatečnými vlastními prostory. (ap)

02. 06. 2009