Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk požehná nové varhany ve Strašnicích

Po mši svaté, kterou bude celebrovat kardinál Miloslav Vlk, představí zvukové i technické možnosti nových varhan známí varhaníci Přemysl a Josef Kšica při krátkém koncertě. Na programu jsou sklady Johanna Sebastiana Bacha, Dietricha Buxtehudeho, Johna Stanleye a P. Antonia Solera. Na závěr koncertu zazní  improvizace na dvoje varhany na témata: Veni creator spiritus a Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

Nové dvoumanuálové varhany s deseti rejstříky postavila varhanářská firma Kánský – Brachtl, která se nedávno prezentovala v Praze novými varhanami v kostele sv. Markéty v Břevnově. Varhany jsou konstruovány tak, že z nich lze vyjmout ucelenou část – první manuál – která pak slouží jako přenosný truhlový pozitiv.

Poté, co byl ve Strašnicích zbudován v roce 1994 nový kostel, jehož základní kámen posvětil papež Jan Pavel II. při své návštěvě Československa v roce 1990, stávající varhany nebyly zvukově dostatečné pro nový chrámový prostor. Pořízený nástroj digitální byl pouze nouzovým řešením. Čekat se však muselo celých 14 let. Až nyní se díky Společnosti pro duchovní hudbu a společnosti Psalterium s.r.o., jež nový nástroj pořídily, dostalo kostelu radosti nad novými píšťalovými varhanami. Strašnická farnost, s jejíž nedlouhou historií jsou spojena jména významných církevních hudebníků Bohuslava Korejse, P. Karla Břízy a P. Stanislava Přibyla, bude mít od nynějška pro bohatý hudební život farnosti i odpovídající nástroj.

Kardinál Vlk k této radostné události říká: „Posvátná liturgie je vrcholem činnosti církve a nejvyšší bohopoctou, kterou skrze Ježíše Krista Bohu vzdáváme. Proto při jejím slavení usilujeme o to, aby byla krásná a po všech stránkách Boha důstojná. Srdci člověka odpovídá, aby chvála, dík a jásání před Bohem byly vyjádřeny i zpěvem s doprovodem nástrojů.“ (ap)

20. 11. 2008