Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk požehná obnovenou farní zahradu v Rakovníku

Terasovitá farní zahrada v historickém centru města byla dosud až na pár výjimek místním zcela uzavřena. Přestože jde o krásné místo s výhledem na nejzachovalejší a nejsouvislejší úsek středověkých hradeb města a na neznámé panorama kostela sv. Bartoloměje, sousední středověké zvonice a Mayerova domu, nacházela se zahrada v neutěšeném stavu. Dne 22. dubna ve 14:00 hodin bude „Farní zahrada V Hradbách“ po roce usilovné práci mnoha místních občanů, farnosti, mnohým místním firmám a jiným dobrodincům veřejnosti slavnostně otevřena jako nově registrovaný „významný krajinný prvek“. Slavnostního otevření se zúčastní pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, který zahradu požehná.

Od okamžiku, kdy se místní duchovní správce P. Vojtěch Novák pustil spolu s dr. Škoudlínovou z Odboru životního prostředí a starostou Rakovníka Ing. Zdeňkem Nejdlem do práce, byly zrekultivovány všechny záhonky zeleninové i květinové, vysázeno mnoho květin díky práci studentů Zemědělské školy. Kromě toho byl vybudován stále kvetoucí záhonek u fary a postaven přístřešek z ručně tesaných trámů. Byla také vyčištěna studna, která se na zahradě nachází, ve které se tímto zásahem obnovil pramen v takové síle, že příval vody nebylo možné odčerpat ani hasičskou hadicí. Do přístřešku na zahradě byla zhotovena vitrínka, kam bude v budoucnu umístěna dřevěná soška Panny Marie.

Při obnově pomáhaly desítky studentů ze všech rakovnických škol a ve městě existuje jen málo firem, které by se na této obnově nějak nepodílely. Jak říká P. Vojtěch Novák, „trochu žertovně se této akci začalo říkat ´Rakovník sobě´. Celkově se vytvořilo dílo zhruba za 1 milion Kč“. Největším sponzorem bylo město, ale i soukromé firmy a dokonce i poslanci parlamentu. P. Novák k tomu dodává: „Vnímám to jako vcelku mimořádnou spolupráci soukromníků, podnikatelů, města a církve, která se nepodaří vždycky, proto jsem tomu rád a těším se, že i pro evangelizaci bude tato zahrada jedním z prostředků.“ Do budoucna se počítá s tím, že se na farní zahradě bude konat každoroční oslava Dne země, Dne stromů a ekologický dětský den. K tomu se plánují ještě další akce.

Oslava na Den Země, při níž v Rakovníku letos zazpívá také místní sbor, se každoročně koná 22. dubna. Jeho smyslem je upozornit na poškozování životního prostředí s cílem přimět odpovědné politiky k tomu, aby se tímto problémem začali vážněji zabývat. Ke každoročním oslavám se připojuje mnoho institucí, organizací, ale i jednotlivců. V pražské akademické farnosti u se např. 21. dubna konala ekumenická bohoslužba. (ap)
22. 04. 2009