Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk požehná školní kapli

Hotelová škola Radlická vytvořila zajímavý projekt, na němž se podíleli studenti při svých praktických cvičeních. Studenti oborů nábytkářství a oděvnictví vybudovali v budově školy kapli, která by podle jejího hlavního designéra a učitele školy, Ing. Pavla Šrubaře, měla sloužit jako prostor pro kladení otázek, které sice nesouvisí přímo s vyučovanými předměty, ale zcela nutně se vynořují v životě všech mladých lidí. Kaple nabídne místo k zamyšlení, meditaci či modlitbě.

Kardinál Miloslav Vlk tuto nově zbudovanou kapli chápe jako "výraz sílící poptávky po hodnotách v naší společnosti, kde existuje jisté vákuum volající po zaplnění".

Veškerý nábytek kaple včetně obkladů byl vyroben studenty 4. ročníku oboru Nábytkářství ve školním roce 2006/2007. Celé dílo postupně vznikalo sedm let.

Tato nově zřízená kaple v poměrně nové školní budově je svým způsobem unikátní. Je totiž první školní kaplí v České republice u škol zřizovaných jiným než církevním subjektem.

Po samotném žehnání kaple pražským arcibiskupem kardinálem Miloslavem Vlkem bude následovat setkání se studenty školy a s pedagogy. (ap)

30. 09. 2008