Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk požehná sochu sv. Jana Nepomuckého v italských Benátkách

Sochy sv. Jana Nepomuckého můžeme potkat na celém světě. Jen v sousedním Rakousku či Německu stojí socha světce podobně jako u nás na mnoha mostech přes velké řeky i malé potůčky. Sv. Jan Nepomucký není pouze hlavním patronem Čech, ale také patronem jednoho z nejpodivuhodnějších měst na světě, kde se to mosty jen hemží. V Benátkách českého světce připomíná socha stojící u kostela sv. Jeremiáše na břehu, kde se Canal Grande spojuje s Canal Cannaregio. Právě v těchto místech se každoročně otáčejí gondoly účastnící se tradičního největšího závodu gondol zvaného Regatta Storica. V neděli benátští gondoliéři svou přítomností připomenou po staletí téměř nezměněnou tradici benátské vodní dopravy a vzdají hold sv. Janu Nepomuckému, patronu Benátek i gondoliérů samých.

Slavnost žehnání pořádá Městský úřad Benátky. Zajímavostí je, že impulzem k restaurování sochy byly pro benátskou radnici pražské svatojanské oslavy "Svatojánské navalis 2009", které 15. května 2009 připomněly 280 let od kanonizace sv. Jana Nepomuckého. Součástí oslav byl i koncert na hladině Vltavy, ohňostroj a výstava věnovaná baroknímu světci. Prahu tehdy navštívil také benátský radní pro turistiku a kulturu August Salvadori, který při té příležitosti rozhodl o opravě benátské sochy, o které mnoho nevědí ani Benátčané sami. Autorem vzácné sochy, na jejíž opravě se podíleli i pražští restaurátoři, je Giovanni Maria Morlaiter.

Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk se hned po své příjezdu do Benátek 24. října 2009 setká s benátským patriarchou kardinálem Angelo Scolou, významným teologem a spolupracovníkem Henri de Lubaca a Hanse Urs von Balthasara. V den slavnostního žehnání sochy se pražský arcibiskup sejde také se starostou Benátek Massimo Cacciarim. Hovořit spolu budou bezpochyby také o tom, že účast barokních benátských gondol při Svatojánských navalis pod Karlovým mostem byla jakýmsi navázáním přátelství mezi Prahou a Benátkami, dvěma městy proslavenými ve světě svou krásou.

Úcta ke sv. Janu Nepomuckému se v českých zemích šířila již v době před jeho kanonizací. Za zemského patrona byl považován již kolem roku 1600. Sv. Jan Nepomucký byl papežem Benediktem XIII. kanonizován 19. března roku 1729. Díky jezuitským misiím je sv. Jan Nepomucký znám téměř po celém světě. Jeho socha na Karlově mostě poblíž místa, z něhož měl být shozen do řeky, se stala vzorem pro sochy stojící na mostech takřka celé Evropy. (ap)

19. 10. 2009