Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk požehná zvon Malostranské besedy

Slavnostní program zahájí moderátor Vladimír Čech ve 13:00 hodin. Během odpoledne vystoupí Pavlína Filipovská a Karel Štědrý, skupina Šrum Šrum, která zahraje staropražské koledy, a skupina Třehusk. Od 13:00 hodin do 17:00 hodin bude možné si prohlédnout nově opravené prostory Malostranské besedy. Celá budova by v budoucnu měla sloužit jako kulturní centrum, kde by měl fungovat hudební a divadelní klub, společenské a spolkové centrum, v podkroví galerie a kromě občerstvení ve druhém a třetím patře také restaurace, pivnice a kavárna.

Zhotovením nového zvonu byla pověřena firma Manoušek, nejstarší zvonařství v České republice. Pro uchycení zvonu byla nakonec zvolena varianta statického upevnění s elektromagnetickým bicím kladivem. Tato varianta se obvykle využívá v prostorově nebo staticky obtížných podmínkách. „Zvon je upevněn centrálním šroubem v koruně přímo do vazby krovu a při zvonění se nehýbe. Rozeznívá se uvnitř umístěným elektromagnetickým bicím kladivem, které dostává impulsy z elektronických řídících hodin,“ vysvětlil zvonař Petr Rudolf Manoušek.

Nový zvon samozřejmě bude muset být v akustickém souladu se svými „kolegy“ v blízkém okolí – zejména s jedním zvonem kostela sv. Mikuláše a souborem čtyř zvonů kostela sv. Tomáše. Pokud by nebyl besední zvon odlit v přesné tónině, uším lahodící zvonění by se mohlo proměnit v nepříjemnou kakofonii.

Budova Malostranské besedy nedávno prošla rozsáhlou rekonstrukcí a získala zpět své historické věže tak, jak jsou znázorněny např. na Hollarově prospektu z roku 1636. Tehdy měla radnice západní fasádu ukončenu dvěma štíty a třemi věžemi s báněmi, které se dochovaly až do roku 1828, kdy došlo ke snesení věží a štítů. Malostranské náměstí tak do jisté míry dnes opět mění svou tvář. „Výjimečnost zadání spočívá ve skutečnosti, že vracíme na objekt věže, které zde historicky již jednou byly. Velmi důležitá je proto otázka znalosti původních konstrukcí a tvarosloví architektonických detailů,“ řekl architekt Jan Karásek z ateliéru KAVA, který je autorem architektonického řešení.

Pozdně renesanční Malostranská beseda byla od konce 15. do sklonku 18. století radnicí Menšího Města pražského. V roce 1575 v ní představitelé nekatolické šlechty sepsali společné vyznání víry, takzvanou Českou konfesi. Od druhé poloviny 19. století sloužila jako kulturní a spolkové centrum Malé Strany. (ap, foto: www.praha1.cz)

16. 12. 2009