Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk požehnal koledníkům před Tříkrálovou sbírkou

Mší svatou, požehnáním koledníkům a jejich vysláním byla ve středu 2. ledna v 16:00 zahájena v Praze Tříkrálová sbírka 2008. Bohoslužbě na Arcibiskupství pražském předsedal kardinál Miloslav Vlk a koncelebroval ji biskup Karel Herbst. Přítomen byl také prezident Arcidiecézní charity Praha P. Stanislav Přibyl CSsR, ředitel Jaroslav Němec a ostatní představitelé Charity. Především byl však Sál kardinála Berana zaplněn malými králi a královnami z Vlašimi, Neratovic, polských Katowic a Prahy.

V kázání se kardinál Vlk obrátil především k mladým koledníkům, aby jim svěřil velký úkol pomoci nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Citoval Matoušovo evangelium (25, 40), kde Ježíš říká: „…cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili“. Proto koledníci pomocí svým blízkým v nouzi, přinášejí, podobně jako jejich bibličtí předchůdci, svůj dar také Ježíši Kristu. Současně ovšem obdarovávají i sebe. Učí se solidaritě s chudými a jak jim pomoci.

Malí tříkráloví koledníci, kteří budou chodit pro pomoc první dva týdny v lednu, mají za úkol shromáždit do zapečetěných a logem Charity označených pokladniček peníze pro sociální projekty farností pražské arcidiecéze. Vedle toho se však letos shromažďuje podpora i pro dva konkrétní projekty: dostavba Azylového domu pro matky s dětmi a týdenního stacionáře pro seniory v Praze 5 – Hlubočepích (otevřen bude v prvním pololetí příštího roku) a podpora rozvoje Domácí péče ve Farní charitě Příbram (ošetřovatelská a pečovatelská služba v domácnostech).

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskuteční již poosmé. Koordinací akce v pražské arcidiecézi je pověřena Arcidiecézní charita Praha. Příspěvky budou vybírat tříčlenné skupinky dobrovolníků na určených místech v Praze i ostatních místech diecéze. Z vybraných finančních prostředků může být 65 procent (po odečtení nákladů na sbírku) použito přímo ve farnosti , kde byly peníze shromážděny. Další část bude použita právě na sociální projekty Arcidiecézní charity Praha. Po ukončení sbírky a její uzávěrce bude využití vybraných peněz zveřejněno na stránkách Charity Česká republika. Průběh sbírky můžete sledovat na stránkách Charity již teď.

Kardinál Vlk i biskup Herbst předem děkují všem, kteří se k této sbírce připojí. Jsou přesvědčeni, že darovat peníze na pomoc potřebným je mnohem lepší, než za ně vozit sníh ze Šumavy na pražské Hradčanské náměstí. (ap)
02. 01. 2008