Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk požehnal sochu sv. Bernadetty v Netvořicích

Každoroční netvořické pouti se letos zúčastnil také kardinál Miloslav Vlk, který sloužil od 10 hodin mši svatou. Před  kostelem jej kromě patera Jindřicha Brandejse očekávali také starosta obce Netvořice Jiří Kubásek, ředitelka základní školy v Netvořicích Marie Chobotská a starostové okolních obcí. Na závěr mše svaté požehnal pražský arcibiskup novou sochu klečící sv. Bernadetty v nově zbudované lurdské jeskyni.

Kardinál Vlk ve své homilii netvořickým farníkům mimo jiné řekl: „Slova Panny Marie z jejího Magnificat, ´budou mě blahoslavit všechna pokolení´, platí také dnes pro nás zde v Netvořicích. Nanebevzetí pro nás má význam ten, že život člověka nekončí v temné jámě hrobu. Té myšlence, že smrtí život nadobro končí, se přece každý z nás podvědomě brání, což ukazuje, jak mnoho my lidé toužíme po životě, i náš strach ze smrti je znakem touhy po životě, který nekončí. Dnešní slavnost přináší naději tomuto světu, kde vládne smrt. Přechod z tohoto světa je provázen účtováním na způsob zkoušky, která prověří, jak jsme na pobyt ´na druhém břehu´ připraveni. Na tuto zkoušku je třeba se  během života dobře připravit právě tím, že si uděláme čas a budeme přemýšlet o svém životě. Naším problémem ovšem je, že my stále ´nemáme čas´, a když už čas někdy máme, ´zaplácneme´ si ho např. tím, že si pustíme televizi. Slavnost jako ta dnešní nás vede právě k tomu pohlížet na svůj život z perspektivy věčnosti, kam už slavně vstoupila právě Panna Maria.“

Obec Netvořice, která se nachází v severozápadní části okresu Benešov, navštívil kardinál Vlk již loni 19. srpna 2007, kdy požehnal sochu Panny Marie a dvě kamenné vázy, které byly umístěny na průčelí kostela. Letos pražský arcibiskup požehnal sochu sv. Bernadetty pro sousoší zjevní Panny Marie v Luredech umístěné do nově zřízené lurdské jeskyně. Jeskyni s malým jezírkem vytvořil z  přírodního kamene mistr kameník Jiří Kút a  je umístěna v jednom z výklenků blízko vchodu do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Netvořický chrám byl postaven na náklady svatovítské kapituly  v letech 1751–1760 a tvoří dnes dominantu obce.

Letošní událost se konala v oktávě největší slavnosti týkající se Panny Marie, jejího Nanebevzetí, která se slaví 15. srpna. Dogma o nanebevzetí Panny Marie vyhlásil roku 1950 papež Pius XII. v apoštolské konstituci Munificentissimus Deus a potvrdil tak a vyslovil staletou víru církve, že Maria dostala v okamžiku nanebevzetí od Krista nové poslání být průvodkyní naší spásy. Po svém nanebevzetí není již odkázána na omezující čas a prostor, ale je služebnicí Páně tam, kde je třeba. Skutečnost nanebevzetí také umožňuje mariánská zjevení, která nejsou jen demonstrací slávy Panny Marie, ale představují pomoc na cestě ke spáse. Takového zjevení se dostalo roku 1858 také čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové v jeskyni v Lurdech. Letos proběhly v Lurdech velké oslavy 150. výročí tohoto zjevení. (ap)

18. 08. 2008