Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk předal řád sv. Řehoře Velikého

Milan Novák byl také hlavním organizátorem úspěšné návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. dne 28. září 2009 ve Staré Boleslavi. „Děkuji Svatému otci i vám, vaše Eminence, který jste mu toto ocenění doporučil. Znamená pro nás povzbuzení a závazek pokračovat v díle každoroční svatováclavské pouti,“ řekl mimo jiné ve svém děkovacím proslovu Milan Novák. Připomněl, že za účelem pokračování tradice pouti bylo minulý měsíc založeno občanské sdružení Matice svatováclavská, které si klade za cíl další rozvíjení úcty ke sv. Václavu, zvláště formou již tradiční národní svatováclavské pouti, kterou poctil svou účastí sám nejvyšší pastýř církve. Řád sv. Řehoře Velikého nedávno obdržel také Karel Štícha, vedoucí správy majetku na Arcibiskupství pražském a ekonom pražské arcidiecéze.

Papežský Řád sv. Řehoře Velikého (L´Ordine Equestre Pontificio di San Greogorio Magno) patří mezi pět vyznamenání, která uděluje sám Svatý otec. Řád ustanovil roku 1831 papež Řehoř XVI. s tím, že má být udělován věrným a zasloužilým mužům vzorné pověsti, kteří se zasloužili o „dobro společnosti, církve a Svatého stolce“. Heslem řádu je „Pro Deo et Principe“ (Pro Boha a vládce). Nositelé tohoto ocenění se stávají členy řádu s titulem „rytíř Řádu sv. Řehoře Velikého“. Řád je rytířským řádem jezdeckým. Rytířům je zaručeno privilegované místo během papežských procesí i při jiných obřadech. Od roku 1994 mohou toto vyznamenání obdržet také ženy, které se stávají „dámou Řádu sv. Řehoře Velikého“.

Řádovou dekorací je osmihrotý kříž, zlatý s červeným smaltem, s podobiznou sv. Řehoře Velikého na aversu, na reversu nese řádové heslo. Civilní kříže jsou převýšeny zeleným věncem, vojenské kříže zlatou zbrojí, nosí se zavěšeny na červené stuze se zlatými kraji. Rytíři civilního stavu mohou nosit řádovou uniformu, černo-zelený klasicistní frak lemovaný a vyšívaný stříbrem se vzorem dubových listů, černý dvourohý klobouk s papežskou kokardou a kord, rytíři stavu vojenského řádový kříž zavěšují na svou služební uniformu. Ženy uniformu nenosí.

Na rozdíl od jiných rytířských řádů nevyplývají z členství v Řádu sv. Řehoře žádné zvláštní povinnosti ani privilegia, kromě práva vjet v sedle dovnitř basiliky sv. Petra ve Vatikánu, práva, jehož však již dlouhou dobu nikdo z rytířů ani dam nevyužil. Na půdě Vatikánu je ovšem Švýcarská garda povinna Rytířům Řádu sv. Řehoře Velikého salutovat. (ap, tr)

29. 12. 2009