Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk převzal cenu Ackermann-Gemeinde

Laudatio na  osobu laureáta pronesl kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla Mons. Anton Otte, který jakožto sudetský Němec mluvící plynně česky ve své osobě propojuje český a německý národ. Jako  příklad úsilí kardinála Vlka o smíření a zlepšení česko-německých vztahů připomenul především jeho dopis, který ještě jako budějovický biskup adresoval odsunutým sudetským Němcům. V tomto dopise se na sudetské Němce obrací jako na své diecézany a prosí je jménem  své diecéze o odpuštění za někdejší odsun.

Při převzetí medaile kardinál Vlk mimo jiné řekl: "Ocenění Ackermann-Gemeinde nám připomíná zkušenost z minulého století, kterou učinilo také toto sdružení, totiž že bludný kruh zla je možno prolomit pouze odpuštěním a smířením, což je jádrem jeho úsilí. Ačkoli Ackermann-Gemeinde není žádná masová organizace, z Božího pohledu má její úsilí o smíření velkou váhu. Ocenění vnímám jako potvrzení svého biskupského hesla 'Aby všichni byli jedno', které jsem si vytyčil počátkem devadesátých let."

Kardinál   Vlk   dále  poděkoval  svým  přátelům  z  Německa  za   jejich   materiální a duchovní podporu a dodal: "Je známou věcí, že církev ve východním Německu byla pro nás ostrovem svobody, kde jsme mohli konat velká setkání, která by nám komunistické pronásledování v Československu nikdy neumožnilo. Ocenění nás upozorňuje, že usmíření a odpuštění je cestou i do budoucnosti."

Německá organizace Ackermann-Gemeinde byla založena v Německu roku 1946. Své ocenění udělila kardinálu Vlkovi na závěr třídenní konference na téma "Spolupráce církví a občanského sektoru v České republice a ostatních státech EU" pořádané českým Sdružením Ackermann-Gemeinde, které vzniklo na počátku roku 1999 v České republice a letos slaví 10 let své existence. Posláním tohoto sdružení je přispívat ke konstruktivnímu utváření budoucnosti Evropy s vědomím po staletí trvajících společných dějin Čechů a Němců. Při své sociální, charitativní, vzdělávací či vydavatelské činnosti sdružení vychází z křesťanských zásad. Jeho název je odvozen od literárního díla ze 14. stol. "Ackermann aus Böhmen" / "Oráč z Čech", které napsal Jan ze Žatce, rodák ze západních Čech. (tr, ap)

02. 03. 2009