Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk se loučí s pražskou arcidiecézí

Missu chrismatis, při které na Zelený čtvrtek přes 160 kněží z celé arcidiecéze obnovilo své závazky vyplývající ze svátosti svěcení, bylo možné chápat jako rozloučení se arcibiskupa Miloslava Vlka se svými kněžími. S ohledem na specifický vztah arcibiskupa a kněží jeho diecéze kardinál Vlk ve zcela zaplněné katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha přítomným duchovním poděkoval za jejich práci a zdůraznil, že právě v této době, kdy je církev sužována skandály spojenými se zneužíváním dětí, patří kněžím pražské arcidiecéze veliký dík za jejich příkladnou službu. Jménem věřících laiků přítomným kněžím v pražské katedrále poděkovala, tak jako se to děje každý rok, také kancléřka Arcibiskupství pražského dr. Marie Kolářová.

Za všechny kněze poděkoval kardinálu Vlkovi farář katedrální farnosti P. Ondřej Pávek. „Kéž zakoušíte, že Pán štědře odměňuje vaši práci, a kéž zakoušíte, že smlouva, kterou s vámi uzavřel, je opravdu věčná, že trvá a nepřestává platit,“ vyjádřil přání přítomných kněží P. Pávek. Své slovo připojil také apoštolský nuncius arcibiskup Diego Causero, který řekl, že z „otce arcibiskupa“ se vlastně stává „dědeček arcibiskup“. Díky rytmu lidského života je jeho pohled na dění kolem stále více prodchnut novou dimenzí lásky, vlídnosti a shovívavosti.

Kardinál Vlk v těchto dnech absolvuje mnohá setkání a přijímá díky za svou práci z úst ústavních činitelů a jiných významných osobností. Den před slavnostním předáním arcidiecéze svému nástupci se emeritní arcibiskup pražský setká s prezidentem republiky Václavem Klausem, s nímž poté společně zahájí výstavu fotografií „Benedikt XVI. v České republice“. Kardinál Vlk se již také rozloučil se zaměstnanci pražského arcibiskupství. Poděkoval jim za jejich práci a vyzdvihl dobrou atmosféru, která podle jeho slov v úřadě panuje. (ap)

Fotografie ze Zeleného čtvrtku jsou k vidění zde.

09. 04. 2010