Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk se setká s nově pokřtěnými

Společné slavení eucharistie, kterému bude předsedat kardinál Miloslav Vlk, začíná v 9:30 v katedrále. Nově pokřtění budou mít během bohoslužby na sobě bílé roušky, které obdrželi při křtu. Po mši svaté následuje neformální setkání s kardinálem Miloslavem Vlkem a generálním vikářem Mons. Michaelem Slavíkem v Sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci. Součástí bude i malé pohoštění.

Iniciační svátosti se udělují dospělým katechumenům zpravidla o velikonoční vigilii. Přijetí křtu předchází katechumenát - příprava, která trvá alespoň jeden rok. Po přijetí iniciačních svátostí (křtu, biřmování a eucharistie) následuje období mystagogie, které trvá přinejmenším po celou velikonoční dobu. V ní novokřtěnec vniká do hloubek tajemství svátostí, které přijal, a učí se z jejich síly žít. Celá cesta křesťanské iniciace nemá vést jen k tomu, aby se člověk křtem křesťanem stal, ale má mu pomoci k tomu, aby chtěl i mohl jako křesťan z víry žít.

(aj) 

14. 04. 2009