Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk se setkal s dětmi z Běloruska

Kardinál Miloslav Vlk v kapli Arcibiskupského paláce všechny přivítal. Ve své řeči zdůraznil, že mluvit o křesťanské lásce pouze teoreticky nemá veliký význam a že je proto rád, že funguje takováto konkrétní pomoc. Pražský arcibiskup dodal, že „křesťané jsou jedna velká rodina a proto patří k sobě.“

Všechny děti jsou umístěny do českých rodin. Děti z projektu Adopce na dálku jsou ve „své“ sponzorské rodině, ostatní jsou v rodinách, které se do této akce přihlásily. (Jedná se o rodiny z pražské vršovické farnosti.) Program v České republice mají děti společný. Po třech dnech strávených v Praze, kdy si prohlédly město, poobědvaly na pražském arcibiskupství a setkaly se s kardinálem Miloslavem Vlkem, odjíždějí na třídenní pobyt do Krkonoš. V předvečer odjezdu bude v pražském záběhlickém kostele Panny Marie uspořádána společná mše svatá, které se všichni zúčastní. Odjezd je naplánován na neděli 26. července.

Někteří mladí lidé se však po prázdninách do České republiky vrátí. Osm studentů z Běloruska zde totiž díky Arcidiecézní charitě Praha studuje na univerzitě. Ředitel charity Ing. Jaroslav Němec k tomu říká: „Studenti, kteří u nás studují na vysoké škole a mají tak příležitost poznat naši demokratickou zemi, mohou později přispět také k demokratizaci Běloruska.“

Arcidiecézní charita Praha je veřejnou církevní právnickou osobou, sa­mostatnou organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou, která působí v pražské arcidiecézi. Je účelovým zařízením římskokatolické církve. Klade si za cíl pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky a bez ohledu na jejich náboženskou, rasovou či politickou příslušnost.

S tímto cílem rozvíjí mnoho projektů jako je zahraniční rozvojová spolupráce, která je dnes již nedílnou součástí aktivit ADCH Praha. Tato po­moc je směřována především do oblasti vzdělávání, zdravotní péče a místního rozvoje. Nejznámějším je projekt Adopce na dálku®, který prošel za dlouhá léta své existence zásadním vývojem a v současnosti je moderním rozvojovým projektem, jehož sna­hou je nejen podpora konkrétních dětí ve studiu, ale i celkový rozvoj oblastí, v nichž potřebné děti a jejich rodiny žijí.

Vedle toho jsou to však také další sociální programy jako charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, azylové domy pro osoby bez domova, azylové domy pro matky s dětmi,  domy na půl cesty, péče o migranty a uprchlíky, vězeňská péče a mnoho dalších projektů. (ap)

21. 07. 2009