Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk se v Bruselu sejde se zástupci evropských náboženství

Zástupci katolické církve, církví evangelických, představitelé církve anglikánské a ortodoxní spolu s delegáty islámských komunit v Evropě a zemskými rabíny budou společně hovořit na téma „Ekonomická a finanční krize: etické příspěvky k evropskému a globálnímu ekonomickému řízení“. Dějinná zkušenost náboženských společenství a hloubka pramenů, z nichž jejich členové čerpají pro svůj každodenní život ve společnosti, je pro současnou ekonomickou krizi, často spojovanou s krizí důvěry, velmi cennou. Katolická sociální nauka, která je podle slov Jana XXIII. „integrální součástí křesťanské nauky o člověku“, představuje promýšlení naší konkrétní situace prostřednictvím evangelia.

Kardinál Miloslav Vlk přednese svou řeč na téma hospodářské krize. Očekává se, že za evropské instituce se setkání zúčastní také předseda Evropské komise José Manuel Durão Barroso a předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering.

Setkání zástupců různých evropských náboženství s vrcholnými představiteli Evropské unie se uskutečnilo poprvé v roce 2005. Hned následující rok se ho zúčastnil také rakouský spolkový kancléř Wolfgang Schüssel a v roce 2007 ho navštívila Angela Merkelová jako zástupkyně předsedající země. Letos se za Českou republiku jako předsednickou zemi setkání zúčastní pravděpodobně bývalý ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda.

Idea těchto setkání sahá až do 80. let, kdy Jacques Delors jako předseda Evropské komise tento dialog zahájil. Myšlenka pořádat podobná setkání byla posílena pádem železné opony po roce 1989, kdy se objevily nové otázky po identitě Evropy a vzájemné sounáležitosti, na něž bylo třeba hledat odpověď. Bylo tedy rozhodnuto, že Evropská komise povede pravidelný dialog s církvemi a jejich hlavními představiteli. Tento dialog opírající se o několik právních dokumentů Evropské unie je výslovně zmíněn také v článku 17 Lisabonské smlouvy jako dialog otevřený, pravidelný a transparentní.

Kardinál Miloslav Vlk se 11. května od 18:30 v Bruselu zúčastní také setkání organizovaného platformou „La Chapelle de la Résurrection“ a Komisí biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE). Na tomto fóru promluví pražský arcibiskup na téma „Historický původ hodnot, které dnes tvoří Evropu: česká zkušenost.“ Setkání se zúčastní pravděpodobně také evropský komisař Vladimír Špidla. (ap)

07. 05. 2009