Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk se zúčastní 10. výročí založení Sdružení Ackermann Gemeinde

Páteční večer otevře Ing. Luděk Rychetník, CSc., vysvětlením pojmu občanská společnost a úvodem do teologie občanské společnosti. Během sobotního dopoledne promluví pánové Herbert Werner a PhDr. Miloslav Kotek k tématům česko-německá spolupráce neziskových organizací a státní sektor a neziskové organizace. Na téma „Spolupráce církví a občanského sektoru“ promluví bývalý prezident české katolické charity P. Ing. Miloslav Fiala O.Pream.

Odpoledne účastníci konference absolvují prohlídku výstavy „Svatý Václav – ochránce České země“ s odborným výkladem. Sobotní večer bude věnován benefičnímu koncertu souboru Maranatha Gospel Choir, jehož výtěžek bude určen na podporu projektu MAGDALA. Tento koncert je otevřen široké veřejnosti.

V neděli bude kardinál Miloslav Vlk celebrovat mši svatou. Následně mu německá Ackermann-Gemeinde udělí Medaili smíření, největší vyznamenání této organizace.

K nedělní diskuzi u kulatého stolu na téma „Příspěvek církví a občanského společnosti“ usednou Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., RNDr. Irena Sargánková, CSc., a Vítězslav Vurst z organizace ADRA.

Sdružení Ackermann-Gemeinde vzniklo na počátku roku 1999 v České republice. Posláním sdružení je přispívat ke konstruktivnímu utváření budoucnosti Evropy s vědomím po staletí trvajících společných dějin Čechů a Němců. Při své sociální, charitativní, vzdělávací či vydavatelské činnosti sdružení vychází z křesťanských zásad. Jeho název je odvozen od literárního díla ze 14. stol. „Ackermann aus Böhmen“/„Oráč z Čech“, které napsal Jan ze Žatce, rodák ze západních Čech.

Konferenci finančně podpořily Česko-německý fond budoucnosti, Sozialwerk Ackermann-Gemeinde e.V., Renovabis, Freising a Ministerstvo kultury ČR. (ap, www.sag-praha.com)

 

Bližší informace ke konferenci:  Sdružení Ackermann Gemeinde, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2, tel. 221 979 325, e-mail:sag@omadeg.cz, web: www.sag-praha.com.

20. 02. 2009